Czym jest powtórna immatrykulacja

Ponowna immatrykulacja po 50 latach jest wzruszającą cykliczną, powtarzaną co roku uroczystością akademicką upamiętniająca fakt podjęcia studiów w Akademii Górniczej (do roku 1945) i Akademii Górniczo-Hutniczej (po roku 1945). Ponownej immatrykulacji dostępują absolwenci wszystkich form studiów, którzy byli immatrykulowani w kolejnych latach działania uczelni.

W czasie uroczystości jubilaci składają ślubowanie w obecności Rektora AGH i dziekanów wydziałów oraz przewodniczącego Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Każdego wychowanka rektor pasuje swoim rektorskim berłem, a z rąk obecnego dziekana swojego wydziału otrzymują specjalne przygotowane – Złote Indeksy i pamiątkowe znaczki AGH.

W uroczystości tej – zwanej od 2017 roku – „Złoty indeks” uczestniczyć mogą wszyscy absolwenci niezależnie od statusu przynależności do Stowarzyszenia Wychowanków AGH.