Składki roczne

Zarząd Główny Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie podjął decyzję o podwyższeniu rocznych składek członkowskich. Od stycznia 2010r. obowiązuje składka 20zł, a dla emerytów 10zł rocznie.

Read more

Jubileusz 65-lecia SWAGH

Rok 2010 jest rokiem jubileuszu 65-lecia Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica w Krakowie z tej okazji planowane jest w październiku 2010 Otwarte Posiedzenie Zarządu Głównego SW AGH połączone z Seminarium dotyczącym historii Uczelni

Read more