Spotkanie opłatkowe w SW AGH

19 stycznia 2012 roku odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Stowarzyszenie Wychowanków AGH. Na tę wielką uroczystość co roku przychodzą władze uczelni, zjeżdżają się absolwenci, emerytowani nauczyciele naszej uczelni i członkowie kół Stowarzyszenia Wychowanków Akademii

Read more

38. Odnowienie Immatrykulacji

Z wielu pięknych tradycji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie związanych z kierunkami kształcenia w danych zawodach wyróżnia się tradycja Odnowienia Immatrykulacji po 50. latach od rozpoczęcia studiów, którą poszczycić się może tylko nasza

Read more

Jubileusz 65-lecia SWAGH

W grudniu 2010 roku minęło 65 lat od powołania do życia Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Założycielom Stowarzyszenia przyświecał cel utrzymywania stałej więzi Wychowanków z Uczelnią, a ponadto pielęgnowanie przyjaźni absolwentów,

Read more

Nadzwyczajny Zjazd Krajowy

Szanowni Delegaci, Koleżanki i Koledzy, Zarząd Główny Stowarzyszenia Wychowanków AGH uprzejmie zaprasza na posiedzenie Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego SW AGH które odbędzie się w piątek 18 czerwca 2010 roku w Gmachu Głównym AGH, s. 213 IIp.

Read more