Sprawozdania

2023

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok.

Sprawozdanie z pracy Zarządu Głównego SW AGH w 2023 roku.

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Akcji Zapomóg SW AGH w 2023 roku.

2022

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok.

Sprawozdanie z pracy Zarządu Głównego SW AGH w 2022 roku.

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Akcji Zapomóg SW AGH w 2022 roku.

2021

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok.

Sprawozdanie z pracy Zarządu Głównego SW AGH w 2021 roku.

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Akcji Zapomóg SW AGH w 2021 roku.

2020

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok.

Sprawozdanie z pracy Zarządu Głównego SW AGH w 2020 roku.

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Akcji Zapomóg SW AGH w 2020 roku.

2019

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Sprawozdanie z pracy Zarządu Głównego SW AGH w 2019 roku

2018

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Sprawozdanie z pracy Zarządu Głównego SW AGH w 2018 roku

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Akacji Zapomóg SW AGH w 2018 roku

2017

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Sprawozdanie z pracy Zarządu Głównego SW AGH w 2017 roku

2016

Sprawozdanie z działalności 

Bilans 2016 – część I

Informacja dodatkowa

2015

Sprawozdanie z działalności
Bilans 2015

2014

Sprawozdanie z działalności

Bilans 2014

Informacja dodatkowa za 2014 r.

2013

Sprawozdanie z działalności

Bilans 2013

Informacja dodatkowa za 2013 r.

2012

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z pracy Zarządu Głównego SW AGH w 2012 roku

Bilans 2012

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Rachunek wynikow 2012

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok

2011

Sprawozdanie z działalności merytorycznej SWAGH za 2011r.

Sprawozdanie finansowe za 2011r

Materiały zjazdowe

2010

Sprawozdanie z działalności SWAGH za 2010r.

Załącznik do sprawozdania

informacje dodatkowe

Sprawozdanie finansowe za 2010r

2009

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2009r

Sprawozdanie z działalosci SWAGH

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie dodatkowe

Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyniku finansowego za rok 2009

Protokół obrad Nadzwyczajnego Zjazdu SWAGH

2008

Sprawozdanie z działalosci SWAGH

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie dodatkowe

Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyniku finansowego za rok 2008