Rada SW AGH

SKŁAD RADY STOWARZYSZENIA WYCHOWANKÓW AGH

PRZEWODNICZĄCY RADY –JM REKTOR AGH – PROF. DR HAB. INŻ. JERZY LIS

SEKRETARZ RADY – PROF. DR HAB. INŻ. MIROSŁAW KARBOWNICZEK

mgr inż. Andruszko Wacław
mgr inż. Bałuch Adam
prof. Barchański Bronisław
mgr inż. Bochenek Antoni
mgr inż. Bokwa Longin
mgr inż. Buffi Piotr
mgr inż. Czarnecki Janusz
prof. Dańko Józef
dr Dudzic Tadeusz
dr Dyczko Artur
mgr inz. Gas Jerzy
mgr inż.Gil Jan
mgr inż. Gołkowski Marian
mgr inż. Grabowski Józef
mgr inż. Herudziński Bolesław
prof. Karwan Tadeusz
prof. Kąkol Zbigniew
dr Klempka Ryszard
mgr inż. Kojder-Ogarek Ewa
mgr inż. Konieczko Henryk
mgr inż. Kraiński Michał
mgr inż. Kustra Arkadiusz
mgr inż. Limanówka Józef
mgr inż. Lubera Dariusz
prof. Matl Kazimierz
mgr inż. Michalak Antoni
mgr inż. Miga Andrzej
prof. Mitkowski Stanisław
mgr inż. Niewiara Ewa
mgr inż. Nowak Wiesław
mgr inż. Parzniewski Tomasz
mgr inż. Pawełczyk Henryk
dr Pitera Helena
dr Ropa Czesława
dr Sala Dariusz
dr Sas Jan
mgr inż. Skuza Marek
prof. Słomka Tadeusz
mgr inż. Stach Radosław
mgr inż. Środek Bronisław
mgr inż. Świderski Dariusz
prof. Tadeusiewicz Ryszard
prof. Tajduś Antoni
dr Tokarski Stanisław
dr inż. Kazimierz Trzaska
mgr inż. Uherek Tadeusz
mgr inż. Wacławik-Wróbel Renata
mgr inż. Ziajka Tomasz