Panteon Dobroczynności

„Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu”. Idąc za wewnętrznym przynagleniem, by czynić dar z siebie niczego w zamian nie oczekując, wierzący doświadcza głębokiej duchowej satysfakcji.

Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na Wielki Post 2003

Jednym z podstawowych celów powstania Stowarzyszenia Wychowanków AGH w 1945 roku była potrzeba pomagania potrzebującym, głównie poszkodowanym przez okrutną  drugą wojnę światową. Choć dzisiaj nie ma już ofiar wojny, ale są osoby, które ciągle wymagają wsparcia. Cel ten realizowany jest do dzisiaj dzięki – między innymi – naszym wspaniałym ofiarodawcom, którzy przekazują nam swoje prywatne  środki, aby wesprzeć tę szlachetną działalność .

Poniżej publikujemy nasz PANTEON DOBROCZYNNOŚCI ukazując w nim nazwiska osób, które podarowały nam określone środki na cele charytatywne. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy i życzymy z całego serca, aby w tej szlachetnej działalności

„doświadczali głębokiej duchowej satysfakcji”