Zapisz się do SW AGH

Jesteś Absolwentem AGH
wstąp do Stowarzyszenia Wychowanków naszej uczelni


Zanim klikniesz przycisk

Zapisz się do SW AGH

przeczytaj i upewnij się, że warto


Organizacje absolwenckie na świecie – źródłem wielkiej satysfakcji wychowanków uczelni

Większość uczelni na świecie posiada organizacje i stowarzyszenia zrzeszające swoich absolwentów. W niektórych krajach, jak USA, Francja, czy Niemcy przynależność do stowarzyszenia absolwentów jest traktowana jako wielki honor i wyróżnienie. Absolwenci, którzy dzięki dyplomowi swojej uczelni osiągnęli sukces ekonomiczny i nie rzadko zdobyli sławę na świecie przekazują do stowarzyszeń wielkie fortuny, które pozwalają tym instytucjom funkcjonować bardzo efektywnie i nawet w niektórych sprawach badawczych liderować przy realizacji niektórych ambitnych programów badawczych.

Stowarzyszenie Wychowanków AGH

jest najstarszą tego typu organizacją w Polsce. Powstała ona z potrzeby serca, z potrzeby pomagania tym, którzy w czasie II Wojny Światowej ucierpieli, stracili swoich współmałżonków, czy z jakichkolwiek innych powodów znaleźli się w trudnych warunkach materialnych.

Stowarzyszenie Wychowanków AGH powstało w 1945 roku, kiedy zniszczony działaniami wojennymi kraj oczekiwał mądrych umysłów i sił fachowych potrzebnych do odbudowy i rozbudowy gospodarki opartej na nowoczesnym przemyśle. Podstawą były własne surowce – więc fachowcy w dyscyplinach takich, jak górnictwo, hutnictwo, elektrotechnika i budowa maszyn byli w najwyższej cenie.

Pomoc wzajemna zjednoczyła społeczność Akademii Górniczej. Absolwenci zajmujący w przemyśle wysokie funkcje okazali się bardzo pomocni w budowaniu wielkiej solidarnej rodziny absolwentów Akademii Górniczej, która zaraz po wojnie rozszerzyła swoją nazwę na Akademię Górniczo-Hutniczą – w skrócie AGH.

Szlachetność, solidarność i wzajemna pomoc, to cechy stowarzyszenia aktualne do dzisiaj.

Stowarzyszenie Wychowanków AGH ma już 73 lata i jest organizacją cementującą wszystkich, którzy swe zawodowe życie rozpoczęli w Krakowie przy al. Mickiewicza 30.

Stowarzyszenie między innymi od 50 lat organizuje uroczystą immatrykulacje po 50 latach, zwaną obecnie „Złotym indeksem”, która w większości emerytom i 70-latkom pozwala wrócić do wspomnień pięknego okresu studiowania w Krakowie.

Stowarzyszenie Wychowanków AGH ma piękną i bogatą tradycję, ale nieustannie się zmienia i unowocześnia. Od bieżącego roku stowarzyszenie posiada kompleksowy system informatyczny obsługujący wielką bazę jego członków. Jedną z funkcji jest możliwość zapisania się w trybie „On-line” czyli bez wypełniania papierowych formularzy, przesyłek pocztowych i wizyt w stowarzyszeniu. Dzisiaj wystarczy kliknąć na ekranie komputera na przycisk

Zapisz się do SW AGH

wpisać z klawiatury kilka danych, udzielić zgody na używanie danych osobowych do celów komunikacji ze stowarzyszeniem, stwierdzić, że nie jest się robotem (dziwne ale ważne) i sprawa prawie załatwiona.

Pozostaje jeszcze sprawa związania się ze stowarzyszeniem więzami finansowymi, które dla każdego członka jest sprawą symboliczną, ale dla SW sprawą podstawową, pozwalającą na prowadzenie swojej działalności.

Zatem po wysłaniu formularza drogą elektroniczną pozostaje mały przelew bankowy na konto:

PKO BP S.A. I O/Kraków nr: 91 1020 2892 0000 5002 0015 7412

O systemie składek w SW można się dowiedzieć na stronie internetowej pod adresem:

http://galaxy.agh.edu.pl/~swagh/?page_id=1846

ale pierwsza wpłata to wpisowe 25 zł oraz składka za pierwsze 3 lata, która wynosi:

  • dla młodych absolwentów do 30 roku życia 3×10 zł = 30 zł (z wpisowym 40 zł);
  • dla pracujących po 30 roku życia 3 x 45zł = 135 zł (z wpisowym 160 zł);
  • dla emerytów przed 77 rokiem życia 3 x 20 zł = 60 zł (z wpisowym 85 zł).
  • po 77 roku życia składki nie obowiązują, jedynym wydatkiem jest wpisowe 25 zł.

Na wstąpienie do SW AGH zawsze jest pora. Ostatnio do SW wstąpiła osoba mająca 92 lata!

Zatem teraz już zapraszamy do kliknięcia na przycisk:

Zapisz się do SW AGH

Zapraszam serdecznie:

prof. Piotr Czaja
Prezes SW AGH