Jubileusze

70-lecie SW AGH

18 i 19 września 2015 roku okazały się wspaniałymi dniami dla Stowarzyszenia Wychowanków AGH.  Jubileusz 70-lecia istnienie naszego stowarzyszenia świętowało niemal 800 osób, które wysłuchały wykładów związanych z edukacją, badaniami naukowymi, przemysłem i naszą uczelnią. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz miasta i województwa, naszej uczelni, przemysłu i świata naukowego. Nie zabrakło polskich i zagranicznych rzeczników kół SW AGH.

http://galaxy.agh.edu.pl/~swagh/?p=1261

Adres strony jubileuszowej: www.swagh70.agh.edu.pl

zdjęcia:

http://foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=403

http://foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=404

http://albumy.ksaf.pl/v/70swagh/

 

65-lecie SW AGH

Minęło 65 lat od powołania do życia Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Założycielom Stowarzyszenia przyświecał cel utrzymywania stałej więzi Wychowanków z Uczelnią, a ponadto pielęgnowanie przyjaźni absolwentów, kultywowanie tradycji górniczych i hutniczych, ochrona interesów zawodowych i pomoc materialna dla członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin. Celom tym Stowarzyszenie pozostaje wierne do dziś. W swej działalności cieszy się uznaniem i pomocą władz Uczelni oraz życzliwością kierujących polskim przemysłem.
65-lecie Stowarzyszenia Wychowanków AGH nie może obyć się bez spotkania absolwentów i  naszych Wychowawców, bez refleksji nad przeszłością i przyszłością  naszej Uczelni, bez sentymentalnego powrotu do naszej Alma Mater. Rozsyłamy więc wici o Jubileuszowej Konferencji Naukowej pod hasłem:

„Rola Stowarzyszenia Wychowanków AGH w integracji Uczelni z Wychowankami i Przemysłem”

Konferencja odbędzie się 22 października 2010r.

Program uroczystości Jubileuszowych:

22.10.2010 r. (piątek)
godz.  9.00  Msza Św. (kolegiata Św. Anny)
godz. 10.00 Recepcja uczestników
godz. 12.00 Uroczystości Jubileuszowe wraz z Konferencją „Rola Stowarzyszenia Wychowanków AGH w Integracji Uczelni z Wychowankami i Przemysłem” (aula A-O) godz. 14.30 Obiad
godz. 16.00  Spotkanie koleżeńskie uczestników

Koszt udziału w Konferencji Jubileuszowej wynosi 250 zł dla uczestników skierowanych przez Zakład Pracy.
Zgłoszenia udziału w Konferencji Jubileuszowej prosimy przesyłać na załączonych kartach zgłoszeń na adres:

Stowarzyszenie Wychowanków AGH al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

lub elektronicznie na adres:

swagh@agh.edu.pl

termin zgłoszeń 30 września 2010 r.

Wpłaty za udział w Konferencji należy wnosić na konto:

Stowarzyszenie Wychowanków AGH
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

91 1020 2892 0000 5002 0015 7412

z dopiskiem: udział w Konferencji Jubileuszowej

Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania. Noclegi oferuje Miasteczko Studenckie w Domach Studenckich AGH. Kontakt (12)617 34 71

Wszelkie informacje o Zjeździe Jubileuszowym i dokumenty można znaleźć na stronie internetowej AGH:

http://www.agh.edu.pl

lub uzyskać telefonicznie pod numerami:

+(48) (12) 617-32-84,
+(48) (12) 617-23-55.

informacja o Jubileuszu

karta zgłoszenia