Absolwent Roku

Absolwent Roku 2022

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

REGULAMIN KONKURSU 

1. Tytuł Absolwenta Roku AGH przyznawany jest corocznie, począwszy od roku 2014 w konkursie organizowanym pod patronatem JM Rektora AGH przez Fundację dla AGH oraz Stowarzyszenie Wychowanków AGH.

2. Tytuł Absolwenta Roku nadaje Kapituła, w skład której wchodzą: JM Rektor – prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Przewodniczący Zarządu SW AGH – prof. dr hab. inż. Piotr Czaja i Prezes Zarządu Fundacji dla AGH – dr inż. Jerzy Kicki. Skład kapituły uzupełniają każdorazowo zdobywcy tytułu Absolwenta Roku.

3. Tytuł przyznawany jest w dwóch kategoriach:  Absolwent Roku 2023 AGH oraz Absolwent Roku 2023 AGH Junior (do 10 lat od ukończenia studiów), za wybitne osiągnięcia w pracy, działalności społecznej, kulturalnej, sportowej i gospodarczej w kraju i poza jego granicami. Wśród nominowanych do tytułu nie mogą być aktualni pracownicy Uczelni.

4. Kandydaturę może zgłosić każdy absolwent, pracownik bądź student AGH. Należy do dnia 15 lutego 2024 mailowo lub listownie na adres Fundacji dla AGH wskazać kandydata wraz z krótkim uzasadnieniem (300 – 500 wyrazów).

5. Sposób wyboru Absolwenta Roku AGH:

5.1. Spośród zgłoszonych kandydatur w obu kategoriach Kapituła wybiera zwycięzców poprzez głosowanie. Głosowanie to może się odbyć podczas spotkania bezpośredniego, zdalnego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Decyduje zwykła większość głosów.
5.2. Wyniki głosowania są tajne do dnia ogłoszenia, a werdykt Kapituły jest ostateczny.
6. Zwycięzcy Konkursu otrzymają statuetki okolicznościowe, które wręczone będą podczas specjalnej uroczystości. Rezultaty konkursu zostaną ogłoszone w lutym 2024.

7. Za stronę organizacyjną zgłaszania kandydatów, nominowania i wyboru Absolwenta Roku AGH oraz uroczystości wręczania tytułu odpowiadają Fundacja dla AGH oraz  Stowarzyszenie Wychowanków AGH.

* Zgłoszenia należy wysłać na adres:
ul. Czarnowiejska 50b/2 Kraków 30-054
lub adres poczty internetowej: f-agh@agh.edu.pl

KARTA ZGŁOSZENIA

Harmonogram:

  • Zgłoszenia kandydatów- 20.02.2023 r.
  • Ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek marzec 2023r.

Relacja z ubiegłorocznej uroczystości wręczenia tytułu ABSOLWENT ROKU 2021 AGH I ABSOLWENT ROKU 2021 AGH JUNIOR: „WRĘCZENIE WYRÓŻNIEŃ ABSOLWENT AGH ROKU 2021”