Zaproszenie Rektora AGH i Prezesa SW AGH

    • prof. Jerzego Lisa – Rektora AGH
      zaproszenie do uczestnictwa w uroczystości wręczenia „Złotego Indeksu”

    • prof. Piotra Czai – Prezesa Stowarzyszenia Wychowanków AGH
      zaproszenie do uczestnictwa w uroczystości wręczenia „Złotego Indeksu”