Złote Indeksy

Złoty Indeks (format A5)

Ponowna immatrykulacja po 50 latach jest wzruszającą cykliczną, powtarzaną co roku uroczystością akademicką upamiętniająca fakt podjęcia studiów w Akademii Górniczej (do roku 1945) i Akademii Górniczo-Hutniczej (po roku 1945). Ponownej immatrykulacji dostępują absolwenci wszystkich form studiów, którzy byli immatrykulowani w kolejnych latach działania uczelni.

W czasie uroczystości jubilaci składają ślubowanie w obecności Rektora AGH i dziekanów wydziałów oraz przewodniczącego Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Każdego wychowanka rektor pasuje swoim rektorskim berłem, a z rąk obecnego dziekana swojego wydziału otrzymują specjalne przygotowane – Złote Indeksy i pamiątkowe znaczki AGH.

W uroczystości tej – zwanej od 2017 roku – „Złoty indeks” uczestniczyć mogą wszyscy absolwenci niezależnie od statusu przynależności do Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

Aby uczestniczyć w uroczystości należy wypełnić poniższy formularz.
Na każde prawidłowo wysłane zgłoszenie otrzymają Państwo od nas potwierdzenie na e-maila.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA ZŁOTY INDEKS

OPŁATY:

Opłata podstawowa: (Złoty Indeks, fotograf, catering, i inne organizacyjne) 60 zł
Obiad: 120 zł

Opcja dodatkowa:
Dyplom ozdobny (format A3): 50 zł

Dyplom ozdobny (format A3)