Kontakt z organizatorami

Kontakt do Stowarzyszenia Wychowanków AGH:

Koordynatorzy uroczystości „Złoty Indeks”:

mgr Teresa Nosal, mgr Paulina Lichoń
telefon: 12-617-32-84
e-mail: swagh@agh.edu.pl


Kontakt do organizatorów Jubileuszu „Złoty indeks 2022”z rocznika 1972/1973 na wydziałach:

Wydział

Organizator Wydziałowy Jubileuszu 2020 i 2021

e-mail

Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

(wcześniej Górnictwa i Geoinżynierii)

2022 r.

mgr inż. Antoni Kuś

mgr inż. Arkadiusz Utrata

antoni_kus@op.pl

utrata@agh.edu.pl

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

2022 r.

dr inż. Marzena Chwastek

tel. 603-743-709

Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

2022 r.

mgr inż. Ryszard Paluch

jrpaluch@wp.pl

Wiertnictwa, Nafty i Gazu

2022 r.

mgr inż. Antoni Dynowski

mgr inż. Jolanta Kurek- Nowak

a.dynowski@interia.pl

info@gruntjol.com.pl

Odlewnictwa

   

Metali Nieżelaznych

2022 r.

Prof. Wacław Muzykiewicz

muzywac@agh.edu.pl

Inżynierii Materiałowej
i Ceramiki

2022 r.

mgr inż. Jerzy Róg

plrogjer@gmail.com

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

   

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

   

Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

   
     


Kontakt do pełnomocników dziekanów ds. stowarzyszenia na wydziałach:

Wydział Przedstawiciel – rzecznik SW e-mail
Górnictwa i Geoinżynierii dr inż. Jerzy Stasica stasica@agh.edu.pl
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej dr inż. Ireneusz Suliga  ireneusz.suliga@gmail.com 
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej dr inż. Agnieszka Wantuch

 

 

awantuch@agh.edu.pl

 

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki  dr hab. inż. Krzysztof Kotwica prof. nadzw.   kotwica@agh.edu.pl

 

 

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska prof. dr hab. inż. Kajetan d’Obyrn  dobyrn@agh.edu.pl 
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Sławomir Mikrut  smikrut@agh.edu.pl 
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki dr inż. Zdzisław Pytel  pytel@agh.edu.pl 
Wydział Odlewnictwa
dr hab. inż. Maria Maj, prof. nadzw. mmaj@agh.edu.pl
Wydział Metali Nieżelaznych dr hab. inż. Stanisław Małecki stanmal@agh.edu.pl
Wiertnictwa, Nafty i Gazu dr inż. Elżbieta Wojna dylag@agh.edu.pl