Srebrne i Złote Dyplomy

Srebrne i Złote Dyplomy w AGH

Na wniosek licznych grup absolwentów Stowarzyszenie Wychowanków AGH wspólnie z władzami uczelni od roku 2022 wprowadzają do kalendarza imprez cyklicznych dla absolwentów uroczyste spotkania w uczelni z okazji 25 rocznicy i 50 rocznicy uzyskania dyplomu AGH. Obydwie imprezy będą miały podobny przebieg. Możliwe jest to, że na początku obydwie uroczystości będą się odbywały razem w tym samym czasie. Jest to zależne od liczby zgłaszających się uczestników. Zatem absolwenci podtrzymujący stały kontakt z uczelnią będą mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach uroczystych, podczas których otrzymają:

  1. Srebrny dyplom – dokument wręczany na uroczystym spotkaniu po 25 latach od ukończenia studiów.
  2. Złoty dyplom – dokument wręczany na uroczystym spotkaniu po 50 latach od ukończenia studiów.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SREBRNY DYPLOM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA ZŁOTY DYPLOM

OPŁATY:

Uczestnictwo w uroczystości jest odpłatne, koszt uczestnictwa wynosi:

  • udział w ceremonii (opłata podstawowa: Dyplom Srebrny lub Złoty+ catering + 3 zdjęcia drukowane + inne koszty organizacyjne) 60 zł/osobę

Opcje dodatkowe:

  • dyplom ozdobny 50 zł (pamiątkowy dyplom na papierze czerpanym w formacie A3)

FOTOGRAFIE I RELACJE Z UROCZYSTOŚCI

2022 ROK

NAPISALI PO JUBILEUSZU

Srebrny Dyplom 2022 dla Absolwentów Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

30 września 2022 roku

Szanowni Państwo,

W imieniu moich Koleżanek i Kolegów, absolwentów Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo – Hutniczej pragnę podziękować władzom Uczelni, reprezentowanym przez:

  • JM Rektora – prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa,
  • Dziekana Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska – prof. dr. hab. inż. Ryszarda Hejmanowskiego.

Szczególne podziękowania kierujemy do organizatora dzisiejszej uroczystości, do Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo – Hutniczej, reprezentowanego przez:

  • Prezesa Stowarzyszenia – prof. dr hab. inż. Piotra Czaję,
  • przedstawicieli Biura Stowarzyszenia, Panią Teresę Nosal i Panią Paulinę Lichoń.

Dziękujemy również:

Wychowankom Akademii Górniczo – Hutniczej, którzy rozpoczęli naukę na naszej uczelni 50 lat temu i uczestniczyli w uroczystości wręczenia Złotych Indeksów, za wspólną obecność w tym podniosłym dniu.

W imieniu swoim oraz moich Koleżanek i Kolegów pragnę powiedzieć, że naszą obecnością tutaj potwierdzamy silne więzi jakie łączą nas z uczelnią, dzięki której uzyskaliśmy wartościowy i ciekawy zawód geodety. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska oprócz dużej ilości wykładów i ćwiczeń oferował nam także kilka tygodni corocznych praktyk, dzięki którym mogliśmy nabyć umiejętności pracy zespołowej, uczyliśmy się wzajemnego wspierania się w trudach nauki, a dodatkowo poznawaliśmy dobrze nasze umiejętności interpersonalne. To skutkuje tym, że od czasu ukończenia studiów utrzymujemy zawodowe i prywatne relacje, a co kilka lat spotykamy się na uroczystym świętowaniu kolejnych jubileuszy ukończenia studiów. Cieszymy się, że tym razem jubileusz 25-lecia udało się połączyć z tą piękną uroczystością wręczenia SREBRNYCH DYPLOMÓW, organizowaną przez Stowarzyszenie Wychowanków Akademii Górniczo – Hutniczej. Tym bardziej, że odbywa się ona po raz pierwszy i mamy nadzieję, że wspólnie rozpoczynamy nową, piękną tradycję.

Bardzo dziękujemy. Wspaniałe wrażenia z dzisiejszej uroczystości pozostaną w naszej pamięci na długo.”

Elżbieta Orłowska