Srebrny Dyplom

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

RAMOWY PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

Uroczystość Srebrny Dyplom ma następujący przebieg:

 1. Godzina 9:00 – Uroczysta msza św. w Kolegiacie św. Anny, w której uczestniczą zainteresowani jubilaci.
 2. Godzina 10:30 – część oficjalna w AGH w pawilonie A-0, na którą składają się:
  • recepcja przed uroczystością w holu głównym pawilonu A-0,
  • godzina 11:30 – zasadnicza uroczystość w auli AGH,
  • po uroczystości w auli, pamiątkowe zdjęcia pod statuą Stanisława Staszica w pawilonie A- 0.

Ewentualnie dla zainteresowanych grup istnieje możliwość zarezerwowania uroczystego obiadu w jednym z lokali w pobliżu uczelni (najczęściej w restauracji fundacji Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus” ul. Reymonta 15), który przewidziany jest na godzinę 14.00.

OPŁATY:

Uczestnictwo w uroczystości jest odpłatne, koszt uczestnictwa wynosi:

 • udział w ceremonii Immatrykulacji (opłata podstawowa: Srebrny Dyplom+ catering + 3 zdjęcia drukowane + inne koszty organizacyjne) 50 zł/osobę

Opcje dodatkowe:

 • udział w Obiedzie Jubilatów 80 zł/osobę (udział osoby towarzyszącej w obiedzie należy zgłosić, koszt – 80 zł),
 • dyplom ozdobny 50 zł (pamiątkowy dyplom na papierze czerpanym w formacie A3)
Srebrny Dyplom (format A4)
Dyplom Ozdobny (format A3)