Składki członkowskie

Nowy system opłacania składek członkowskich

w Stowarzyszeniu Wychowanków AGH

W dniu 11.12.2017 roku na posiedzeniu Zarządu Głównego SW AGH podjęto uchwałę o modyfikacji składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Wychowanków AGH. Nowy system składek obowiązuje od 1.01.2018 roku. Poniżej prezentujemy kilka uwag wyjaśniających nowy system składek.

1. Stowarzyszenie i składki członkowskie

Stowarzyszenie Wychowanków AGH jest – jak głosi pierwszy punkt statutu:

„Stowarzyszenie Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (w skrócie SW AGH), zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją dobrowolną, apolityczną, samorządną i społeczną o charakterze koleżeńskim, zrzeszającą absolwentów uczelni, których jednoczy przywiązanie do AGH oraz koleżeńska przyjaźń”.

W Polsce wszystkie dobrowolne stowarzyszenia – zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach utrzymują się ze składek członkowskich i ewentualnego finansowego wsparcia sponsorów. Na najczęściej zadawane pytanie przez członków: „Płacę składki i co ja z tego będę miał?” jest jedna prosta odpowiedź:

Składka członkowska nie jest zapłatą ani zadatkiem za konkretne dobro czy towar, które się należy płacącemu. Składka członkowska jest cegiełką, wspierającą utrzymanie organizacji. Dobrowolne zapisanie się do rodziny Wychowanków AGH jest jednocześnie wyznaniem, że chcę być w tej rodzinie i chcę rodzinę tę wspierać, bo bez mojej pomocy finansowej nie ma ona żadnych szans. Najbogatszy prezes ani cały Zarząd nie jest w stanie sfinansować funkcjonowania tak dużego Stowarzyszenia.

W bieżącej działalności konieczne są ciągle drobne wydatki, zakup materiałów biurowych, zakup potrzebnych materiałów do organizacji uroczystości jak: Złote Indeksy, doroczne spotkania i koncerty noworoczne, prace związane z funkcjonowaniem zespołu „Akcja Zapomóg”, przygotowanie i redagowanie niektórych tekstów itp.

Jedno trzeba wyraźnie powiedzieć: ani Prezes, ani też nikt z Zarządu Głównego SW nie otrzymują od stowarzyszenia żadnych wynagrodzeń i gratyfikacji. Nawet większość delegacji – również tych odbywanych z wykorzystaniem samochodu prywatnego – pokrywana jest z prywatnych środków osób wyjeżdżających. Zatem zakres i możliwości działania stowarzyszenia zależą wyłącznie od wsparcia finansowego jego członków.

2. Nowy system składek członkowskich w SW AGH

Do tej pory w Stowarzyszeniu – od wielu już lat – system składek był prosty. Roczna składka wynosiła tylko 20 zł, a dla emerytów tylko 10 złotych.

Głosy znacznej liczby członków SW wskazały na to, że wysokość składki była anachroniczna. W dniu 11.12.2017 roku Zarząd Główny przedyskutował i przyjął nowy system składek wzorowanych na systemach funkcjonujących w innych uczelniach w kraju i na świecie.

Ogólną zasadą systemu jest możliwość przekazywania składki z góry, za okresy również dłuższe niż jeden rok. Wtedy składka roczna będzie odpowiednio niższa.

Nadal rozróżnia się składki członków emerytowanych i członków pracujących, przy czym za wiek emerytalny przyjmuje się ukończone 65 lat życia.

W nowych zasadach wprowadza się następująca tabelę opłat:

Oznacza to że:

 1. Członkowie emerytowani mogą zapłacić z góry jednorazowo składkę w wysokości 120 zł i będzie to ich składka dożywotnia, bez względu na długość życia. Płacąc składki corocznie ich stawka jest podwyższona do 25 zł/rok.
 2. Po 77 roku życia Seniorzy są zwolnieni z jakichkolwiek składek, chyba, że mają życzenie nadal wspierać swoje stowarzyszenie (składka dobrowolna jako darowizna).
 3. Wprowadza się specjalna taryfę dla zapisujących się tuż po studiach (do 30 toku życia) Wtedy wpisowe i składka roczna wynosi tylko 10, 0 zł.
 4. Wszyscy członkowie w przedziale wiekowym 30–65 lat wnoszą składki według powyższej tabeli.
 5. Wpisowe dla obydwu kategorii członków wynosi jednorazowo 25 zł z wyjątkiem wpisujących się przed 30 rokiem życia.
 6. Składkę członkowską najlepiej regulować:
  • przelewem bankowym na Konto Stowarzyszenia w:
   PKO BP S.A. I O/Kraków nr: 91 1020 2892 0000 5002 0015 7412
  • przelewem online w systemie Przelewy24:
   Przelewy24

Liczę, że nowy system ułatwi Wam formalną przynależność do SW AGH. Pracujemy nad dalszymi udogodnieniami, aby o składkach nie trzeba było ciągle pamiętać, aby o tym fakcie przypominał nam telefon lub Internet. Możliwość opłacania składek za 3, 5 lub 10 lat jest rozwiązaniem bardzo wygodnym i zwalniającym z ciągłego pamiętania o potrzebie dokonywania wpłat.

Pozdrawiam wszystkich Absolwentów i zachęcam do wstępowania do SW AGH – najstarszej polskiej organizacji absolwenckiej. Im wcześniej tym lepiej i taniej.

prof. Piotr Czaja
Prezes Stowarzyszenia Wychowanków AGH