Harmonogram uroczystości do 2022 roku

Obecnie prawo do ponownej immatrykulacji mają absolwenci wydziałów, które są starsze niż 50 lat. Od 2017 roku w uczelni jest 10 wydziałów działających dłużej niż 50 lat. Dzieląc je na trzy grupy uzyskujemy:

  1. Wydziały pionu górniczego
  2. Wydziały pionu hutniczego
  3. Wydziały En-Mech i Mat

Harmonogram szczegółowy przedstawia się następująco:

ROK JUBILEUSZUROK IMMATRYKULACJIPION GÓRNICZYPION HUTNICZYPION EN-MECH-MAT
20201970/197117.04.2020
10.09.2021
19.06.2020
17.09.2021
25.09.2020
24.09.2021
20211971/197223.04.2021
10.09.2021
18.06.2021
17.09.2021
24.09.2021
20221972/1973 09.09.2022 23.09.2022 30.09.2022

Zastosowane skróty:

Pion GÓRNICZY:

WGiG – Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami,

WGGiOŚ – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,

WGGiIŚ – Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska,

WWNiG – Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu.

Pion HUTNICZY:

WIMiIP – Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej,

WO – Wydział Odlewnictwa,

WMN – Wydział Metali Nieżelaznych.

Pion EN-MECH i MAT:

WIMiR – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,

WEAIiIB – Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej,

WIMiC – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.