Harmonogram uroczystości do 2025 roku

Obecnie prawo do ponownej immatrykulacji mają absolwenci wydziałów, które są starsze niż 50 lat. Od 2017 roku w uczelni jest 10 wydziałów działających dłużej niż 50 lat. Dzieląc je na trzy grupy uzyskujemy:

  1. Wydziały pionu górniczego
  2. Wydziały pionu hutniczego
  3. Wydziały En-Mech i Mat

Harmonogram szczegółowy przedstawia się następująco:

ROK JUBILEUSZUROK IMMATRYKULACJIPION GÓRNICZYPION HUTNICZYPION EN-MECH-MAT
20221972/197309.09.2022 23.09.202230.09.2022
20231973/197415.09.202322.09.202329.09.2023
20241974/197513.09.202420.09.202427.09.2024
20251975/197605.09.202512.09.202526.09.2025

Zastosowane skróty:

Pion GÓRNICZY:

WGiG – Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami,

WGGiOŚ – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,

WGGiIŚ – Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska,

WWNiG – Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu.

Pion HUTNICZY:

WIMiIP – Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej,

WO – Wydział Odlewnictwa,

WMN – Wydział Metali Nieżelaznych.

Pion EN-MECH i MAT:

WIMiR – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,

WEAIiIB – Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej,

WIMiC – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.