Złoty indeks i ozdobny dyplom

Podobnie jak wręczany historycznie podczas immatrykulacji indeks – książeczka dokumentująca przebieg studiów – ozdobny „Złoty Indeks” zawiera wpis o ponownej immatrykulacji absolwenta. Jest to dokument wyłącznie pamiątkowy. Złoty indeks zawiera tekst roty ślubowania wychowanka, które jubilaci składają przed rektorem i dziekanami zgromadzonymi na uroczystości. Okładka złotego indeksu ma kolor zielony, czerwony lub czarny zależnie od wydziału. Kolor indeksu pokrywa się z kolorem stroju akademickiego przypisanego przez Statut AGH poszczególnym wydziałom.

Oprócz złotego indeksu Jubilaci mogą otrzymać ozdobny dyplom stwierdzający ukończenie studiów i uzyskanie określonego stopnia naukowego.

„Złoty indeks”

Ozdobny dyplom ukończenia studiów w AGH