Organizacja pożytku publicznego

numer KRS organizacji pożytku publicznego : 0000084696
nazwa organizacji pożytku publicznego : STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW AKADEMII GÓRNICZO – HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
adres strony WWW :  swagh.agh.edu.pl
adres organizacji : 30-059 KRAKÓW
AL. MICKIEWICZA 30
miasto : KRAKÓW
województwo : MAŁOPOLSKIE
data nadania statusu opp : 19-09-2008

Stowarzyszenie Wychowanków od początku swojej działalności angażuje się w pomoc mniej zamożnym członkom i Wychowankom uczelni, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Szczegóły dotyczące „Akcji zapomóg” znajdziecie Państwo klikając poniższy łącznik:

„AKCJA ZAPOMÓG” .