Ramowy program uroczystości

Każda uroczystość ponownej immatrykulacji ma podobny przebieg. Składa się z czterech zasadniczych części:

  1. Godzina 9:00 – Uroczysta msza św. w Kolegiacie św. Anny, w której uczestniczą zainteresowani jubilaci, z możliwością uczestnictwa w liturgii słowa, a także przygotowując i prezentując własną modlitwę wiernych.
  2. Godzina 10:30 – część oficjalna w AGH w pawilonie A-0, na którą składają się:
    • recepcja przed uroczystością w holu głównym pawilonu A-0,
    • godzina 11:30 – zasadnicza uroczystość immatrykulacji w auli AGH,
    • po uroczystości w auli, pamiątkowe zdjęcia pod statuą Stanisława Staszica w pawilonie A 0.
  3. Godzina 14:00 – uroczysty obiad jubilatów w jednym z lokali w pobliżu uczelni (najczęściej w restauracji fundacji Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus” ul. Reymonta 15).
  4. Spotkania koleżeńskie w gronie absolwentów poszczególnych wydziałów (organizują wydziałowe komitety organizacyjne danego rocznika – za dodatkową opłatą u organizatorów spotkania).