Władze

Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wychowanków AGH

prof. dr hab. inż. Piotr Czaja


Prezydium Zarządu Głównego SW AGH


1. prof. zw. dr hab. inż. Antoni Tajduś Wiceprezes
2. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol  Wiceprezes
3. mgr inż. Henryk Kopeć  Wiceprezes
4. dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz prof. nadzw.  Wiceprezes
5. mgr inż. Marek Skuza  Wiceprezes
6. mgr inż. Stanisław Lasek  Wiceprezes
7. dr inż. Czesława Ropa Sekretarz
8. dr hab. inż. Edyta Brzychczy prof. nadzw. Zastępca Sekretarza
9. dr inż. Ryszard Klempka Skarbnik
10. mgr inż. Renata Wacławik-Wróbel Zastępca Skarbnika
11. mgr inż. Józef Grabowski Członek
12. mgr inż. Bolesław Herudziński Członek
13. dr inż. Jerzy Kicki Członek
14. mgr inż. Henryk Konieczko Członek
15. mgr inż. Anna Piotrowska Członek
16. mgr inż. Jan Toczek Członek
17. mgr inż. Marek Topór Członek
18. mgr inż. Piotr Ubowski Członek

Pełny skład Zarządu Głównego SW AGH


prof. dr hab. inż. Piotr Czaja – Prezes ZG SW AGH

1. mgr inż. Adam Bałuch
2. prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański
3. dr inż. Edyta Brzychczy
4. mgr inż. Zbigniew Bukowski
5. mgr inż. Janusz Czarnecki
6. mgr inż. Janina Dziędziel-Gostek
7. mgr inż. Andrzej Dziura
8. mgr inż. Bartłomiej Garda
9. mgr inż. Józef Grabowski
10. mgr inż. Bolesław Herudziński
11. mgr inż. Jan Jarominek
12. mgr inż. Andrzej Kacperski
13. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol
14. dr inż. Ryszard Klempka
15. dr inż. Jerzy Kicki
16. mgr inż. Henryk Konieczko
17. mgr inż. Henryk Kopeć
18. mgr inż. Michał Kraiński
19. mgr inż. Krzysztof Krauze
20. mgr inż. Stanisław Lasek
21. mgr inż. Józef Limanówka
22. dr inż. Dariusz Lubera
23. dr inż. Piotr Małkowski, prof. nadz.
24. mgr inż. Antoni Michalak
25. dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz, prof. nadz.
26. mgr inż. Henryk Muzyka
27. dr inż. Jerzy Nowakowski
28. mgr inż. Anna Piotrowska
29. dr. inż. Czesława Ropa
30. mgr inż. Bogdan Skowroński
31. dr inż. Marek Skuza
32. mgr inż.Bronisław Środek
33. prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
34. mgr inż. Jan Toczek
35. mgr inż. Marek Topór
36. mgr inż. Piotr Ubowski
37. mgr inż. Tadeusz Uherek
38. dr inż. Agnieszka Wantuch
39. mgr inż. Mariusz Wielkopolan
40. mgr inż. Renata Wacławik-Wróbel

Główna Komisja Rewizyjna


1. mgr inż. Alfred Buchelt –Sekretarz
2. mgr. inż. Anita Dębakowska
3. mgr inż. Tomasz Kałuża – Zastępca Przewodniczącego
4. mgr inż. Andrzej Miga – Przewodniczący
5. dr inż. Henryk Pawełczyk
6. dr inż. Helena Pitera
7. dr inż. Kazimierz Trzaska

Sąd Koleżeński


1. mgr inż. Małgorzata Kańtoch
2. mgr inż. Władysław Kozioł
3. dr inż. Agnieszka Lis-Lisowska
4. mgr inż. Elżbieta Wojciechowska

Honorowi Przewodniczący SW AGH


prof. zw. dr hab. inż. Władysław Longa
doc. Kazimierz Matl
prof. dr hab. inż. Stanisław Mitkowski