Złoty Dyplom- Formularz Zgłoszeniowy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA ZŁOTY DYPLOM

Obecnie trwają zapisy na uroczystość dla wszystkich, którzy studia swe ukończyli w roku 1973.
Przewidywany termin Uroczystości: 08.09.2023 r.

Chęć udziału w uroczystości należy zgłosić najpóźniej do: 30.05.2023 r.


Aby uczestniczyć w uroczystości należy wypełnić formularz.