Złoty Dyplom- Formularz Zgłoszeniowy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA ZŁOTY DYPLOM

Obecnie trwają zapisy na uroczystość dla wszystkich, którzy studia swe ukończyli w roku 1974.
Przewidywany termin Uroczystości: 20.09.2024 r.

Chęć udziału w uroczystości należy zgłosić najpóźniej do: 30.05.2024 r.


Aby uczestniczyć w uroczystości należy wypełnić formularz.

Organizatorzy Wydziałowi