Napisali po Jubileuszu

Napisali po Jubileuszu „Srebrny Dyplom”

Srebrny Dyplom 2022 dla Absolwentów Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

30 września 2022 roku

Szanowni Państwo,

W imieniu moich Koleżanek i Kolegów, absolwentów Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo – Hutniczej pragnę podziękować władzom Uczelni, reprezentowanym przez:

  • JM Rektora – prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa,
  • Dziekana Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska – prof. dr. hab. inż. Ryszarda Hejmanowskiego.

Szczególne podziękowania kierujemy do organizatora dzisiejszej uroczystości, do Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo – Hutniczej, reprezentowanego przez:

  • Prezesa Stowarzyszenia – prof. dr hab. inż. Piotra Czaję,
  • przedstawicieli Biura Stowarzyszenia, Panią Teresę Nosal i Panią Paulinę Lichoń.

Dziękujemy również:

Wychowankom Akademii Górniczo – Hutniczej, którzy rozpoczęli naukę na naszej uczelni 50 lat temu i uczestniczyli w uroczystości wręczenia Złotych Indeksów, za wspólną obecność w tym podniosłym dniu.

W imieniu swoim oraz moich Koleżanek i Kolegów pragnę powiedzieć, że naszą obecnością tutaj potwierdzamy silne więzi jakie łączą nas z uczelnią, dzięki której uzyskaliśmy wartościowy i ciekawy zawód geodety. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska oprócz dużej ilości wykładów i ćwiczeń oferował nam także kilka tygodni corocznych praktyk, dzięki którym mogliśmy nabyć umiejętności pracy zespołowej, uczyliśmy się wzajemnego wspierania się w trudach nauki, a dodatkowo poznawaliśmy dobrze nasze umiejętności interpersonalne. To skutkuje tym, że od czasu ukończenia studiów utrzymujemy zawodowe i prywatne relacje, a co kilka lat spotykamy się na uroczystym świętowaniu kolejnych jubileuszy ukończenia studiów. Cieszymy się, że tym razem jubileusz 25-lecia udało się połączyć z tą piękną uroczystością wręczenia SREBRNYCH DYPLOMÓW, organizowaną przez Stowarzyszenie Wychowanków Akademii Górniczo – Hutniczej. Tym bardziej, że odbywa się ona po raz pierwszy i mamy nadzieję, że wspólnie rozpoczynamy nową, piękną tradycję.

Bardzo dziękujemy. Wspaniałe wrażenia z dzisiejszej uroczystości pozostaną w naszej pamięci na długo.

Elżbieta Orłowska