Zgłoszenie udziału w uroczystości

ZŁOTE INDEKSY
Formularz zgłoszeniowy
Zapraszamy do uczestnictwa w uroczystości 

 

Od 2018 roku zgłoszenia do udziału w uroczystości odbywają się tylko drogą elektroniczną „online”. W celu zgłoszenia należy kliknąć w powyższy czerwony „Formularz zgłoszeniowy” lub:

  1. Wejść na stronę AGH: www.agh.edu.pl
  2. Wejść do zakładki Absolwenci (na pasku u góry po prawej stronie).
  3. Po wejściu do zakładki „Złote indeksy” kliknąć na zakładkę: – „Zgłoszenie udziału w uroczystości”
  4. Wypełnić wszystkie pola (brak wypełnienia pola nie pozwala zakończyć procedury).
  5. Po wypełnieniu formularza i dokładnym sprawdzeniu czy nie ma błędów kliknąć „nie jestem robotem” a następnie niebieski przycisk „prześlij”. Wysłanie formularza z błędem spowoduje, że błąd ten pojawi się np. na ozdobnym złotym indeksie.

Należy się również skontaktować z organizatorem na wydziale, którego dane podane będą po uaktywnieniu się Komitetu Organizacyjnego rocznika na poszczególnych wydziałach.

Uczestnictwo w uroczystości jest odpłatne, koszt uczestnictwa wynosi:

  • udział w ceremonii Immatrykulacji (opłata podstawowa: catering + 3 zdjęcia drukowane + inne koszty organizacyjne) 60 zł od osoby jubilata (osoby towarzyszące – bezpłatnie),
  • udział w Obiedzie Jubilatów 120 zł/osobę (udział osoby towarzyszącej w obiedzie należy zgłosić, koszt – 120 zł),

Uwaga!
Przekazanie całej należności za udział w uroczystości organizują koordynatorzy rocznikowi, którzy podadzą wszystkim szczegółowe informacje w tej sprawie. Stowarzyszenie Wychowanków – mimo iż organizuje całą uroczystość – nie ma możliwości przyjęcia wpłat od poszczególnych uczestników spotkania.