Historia uroczystości

Pomysł uroczystego powtórzenia po 50 latach aktu immatrykulacji przeprowadzanej w Akademii Górniczo-Hutniczej zrodził się w 1969 roku na wniosek F. Szwagrzyka w zespole Komitetu Organizacyjnego obchodów 50-lecia założenia uczelni w Krakowie. Dla uczczenia jubileuszu i podkreślenia rangi i roli wychowanków uczelni postanowiono wspólnie ze Stowarzyszeniem Wychowanków AGH przeprowadzić w ramach uroczystości jubileuszowych akt powtórzenia immatrykulacji po 50 latach dla rówieśników uczelni czyli pierwszego rocznika studentów z 1919 roku. Rozpoczynali oni bowiem studia w pierwszym roku istnienia AG, byli jej pierwszymi studentami, pamiętali doskonale początki zajęć dydaktycznych, słuchali wykładów pierwszych profesorów Akademii Górniczej. Po ukończeniu studiów przeszli drogę życiową w odrodzonej Rzeczpospolitej, nauczyli się patriotyzmu i miłości do odrodzonej Ojczyzny. Byli jej żołnierzami, walczyli o utrwalenie niepodległości i jedności narodowej. Zawsze pamiętali także o swej uczelni, towarzyszyli jej losom, dbali o rozwój Akademii Górniczej, stawali się jej patriotami. Z tego grona słuchaczy wyszło wiele znakomitych postaci, przyszłych twórców przemysłu, organizatorów nauki, a także profesorów Akademii Górniczo-Hutniczej.

W przededniu jubileuszu 100-lecia AGH uroczystość odbyła się już 44 razy. Przerwa wojenna (1939–1944) spowodował, że w latach 1989–1994 immatrykulacja nie odbyła się.
Sukces powtórnej immatrykulacji jaki odniosła uroczystość zorganizowana w czasie jubileuszu 50-lecia uczelni, dał początek pięknej tradycji, która kontynuowana jest z dużym powodzeniem do czasów dzisiejszych.

Od samego początku uroczystości jej dobrym duchem i motorem napędowym była doktor Krystyna Norwicz, która niestety odeszła od nas 16 października 2020 roku. Bez doktor Krystyny powtórna immatrykulacja po pięćdziesięciu latach nie przetrwała by próby czasu.

W 2017 roku po raz pierwszy wręczono jubilatom „Złote indeksy” według nowego projektu zasugerowanego przez obecne władze stowarzyszenia i wykonane przez grafika Działu Promocji i Informacji AGH pana Macieja Tomczyka.

Ciągle wzrastająca liczba wydziałów starszych niż 50 lat i coraz liczniejsze roczniki absolwentów, a także poprawiająca się co roku kondycja zdrowotna jubilatów oraz skuteczność docierania do nich, sprawiła, że od 2001 roku uroczystości powtórnej immatrykulacji dla kolejnych roczników organizowana była w dwóch odsłonach, a od roku 2017 odbywa się już w trzech terminach każdego roku.

Na zdjęciach dr Krystyna Norwicz – fot. Marek Torma