Wspaniały jubileusz w Stowarzyszeniu Wychowanków AGH

ZŁOTE DYPLOMY DLA „ELEKTRYKÓW”, „METALURGÓW”, „ODLEWNIKÓW” I „GEODETÓW”

Z inicjatywy byłego prorektora AGH prof. Tomasza Szmuca – bardzo nietypowo – bo w dzień po centralnych obchodach  w AGH górniczego święta „Barbórki” i w środku zimy w dniu 10 grudnia 2022 r.  do AGH przybyło 130 dyplomantów z roku 1972, aby w uroczystej gali odebrać swoje ZŁOTE DYPLOMY w 50. rocznicę otrzymania swojego dyplomu magisterskiego.  Święto to jest nowym cyklicznym spotkaniem Wychowanków AGH z władzami swojej uczelni dokładnie 50 lat po odebraniu swojego dyplomu AGH. Święto to kroczy 5 lat za okrzepłym już w tradycji AGH świętem zwanym „Złotym indeksem” organizowanym jako ponowna immatrykulacja po  50 latach. Od bieżącego roku będzie to stałe cykliczne święto organizowane przez Stowarzyszenie Wychowanków AGH.

Bohaterami tego Jubileuszu byli absolwenci  pięciu wydziałów AGH:

  • Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej ( przed 50 laty: Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej) – 51 osób
  • Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (przed 50 laty  Wydział Metalurgiczny) – 13 osób,
  • Wydziału Odlewnictwa (wydział  zmieniał  nazwę  dwukrotnie, ale ostatecznie powrócił do tej  sprzed 50 lat) 16- osób ,
  • Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ( przed 50 laty :  Wydział Geodezji Górniczej) 49 osób  oraz
  • Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu  (przed 50 laty Wydział Wiertniczo-naftowy) 1 osoba.
„Złote dyplomy 2022” -wychowankowie w czasie ślubowania Absolwenta (fot. Z. Sulima)

W uroczystości uczestniczyli także zaproszeni przez uczestników Jubileuszu dziekani świętujących wydziałów:

  • prof. Ryszard Sroka – dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej,
  • prof. Agnieszka Kopia – dziekan Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
  • prof.  Łukasz Ortyl – prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska  oraz
  • prof. Jarosław Jakubski – prodziekan Wydziału Odlewnictwa.

Na specjalne życzenie uczestników Jubileuszu z Wydziału Odlewnictwa zaproszenie zostali:

Pani Władysława Kijas – była kierowniczka dziekanatu na tym wydziale oraz

Prof. Ireneusz Telejko  (prywatnie brat naszego prorektora prof. Tadeusza Telejko), który prowadził zajęcia z Jubilatami.

Uroczystość tę poprowadził prezes Stowarzyszenia Wychowanków AGH prof. Piotr Czaja, który powitał w imieniu Rektora przybyłych jubilatów oraz osoby towarzyszące. Na wstępie  nakreślił genezę powstania tego święta. Mimo iż pora spotkania (grudzień, zima) nie była dla Seniorów optymalna,  to fakt świętowania Jubileuszu dzień po centralnych obchodach w AGH święta górniczego Barbórki sprawił, że jubilaci wchodzili na schody pawilonu A-0 po  czerwonym dywanie – podobnie jak na gali Oskarowej – rozwijanym w uczelni co najwyżej  4 razy w roku.

W okolicznościowym przemówieniu prezesa – wiekowo bardzo bliskiego Jubilatom – przewijały się wątki  osobistych wspomnień nawiązujących do marzeń jakie w latach siedemdziesiątych XX wieku mieli wszyscy młodzi absolwenci wyższych uczelni. Marzenia względem spraw socjalnych jak pomysł na własne mieszkanie, plany rozwoju naukowego i zawodowego, rodzina, dzieci, samochód  itp. Prezes wspominał też chwile trudne w polskiej historii jak „stan wojenny” z 1981 roku  oraz chwile radosne jak wybór Karola Wojtyły na Papieża w 1978 roku, czy tzw. „koniec komunizmu w Polsce” ogłoszony w dniu pierwszych wolnych wyborów 4. czerwca 1989 r. Ale było też wiele refleksji dotyczących rozwoju naszej uczelni, wzrostu liczby wydziałów z dziesięciu do szesnastu, nieustannego wzrostu liczy studentów z 6,5 tys. w roku 1987 do 35.5 tys. w roku 2012, a także o nowych obiektach zdobiących obecnie kampus AGH. Było też wiele o potężnym skoku cywilizacyjnym AGH, odpowiadającym  na współczesne potrzeby kraju, których przykładem są technologie  IT, czy inżynieria  biomedyczna, a także sukcesy w inwestycjach  AKC Cyfronet AGH, który posiada obecnie  najpotężniejsze w Polsce Komputery „Prometeusz”  i „Athena” zaliczane do czołówki światowej.  Była też chwila pamięci dla  zmarłych profesorów oraz koleżanek i kolegów z grona Jubilatów.  Na zakończenie nastrojowa  i wzruszająca rymowanka  kol. Janusza Bajorskiego  z rocznika „Górnicy – 73” nawiązująca do czasu studiów:

(…..)  „Te chwile młodzieńczych, wspaniałych lat.

I cudne przeżycia, co dał nam świat,

Tak kolorowe, takie bajeczne.

Zapisz je w duszy, to będą wieczne.”

                I dalej:

Niech żyje młodość!” – serce wołało. 

Mimo, że dekad pięć już nam mija,

Piękne jest to, co w nas pozostało,

Niech więc nam żyje i nie przemija!

W przemówieniu pojawiły się też  informacje o Stowarzyszeniu Wychowanków AGH oraz zaproszenie do tej najstarszej w Polsce Organizacji Absolwenckiej.

Po tradycyjnym „Ślubowaniu absolwenta” dziekani poszczególnych wydziałów  w towarzystwie Prezesa SW AGH wręczyli swoim Wychowankom „ZŁOTE DYPLOMY, a na zakończenie sala odśpiewała gromkie „STO LAT”.

Przy okazji tak uroczystej prezes SW prof. Piotr Czaja wręczył  też legitymację członkowską prof. Jarosławowi Jakubskiemu, który właśnie kilka dni temu wstąpił w szeregi Stowarzyszenia. Fakt ten dedykowano wszystkim jako przykład, zachęta i zaproszenie wszystkich pozostałych do pójścia w ślady pana dziekana.

Legitymacja członka SW AGH dla prof. Jarosława Jakubskiego (fot. Z. Sulima)

W imieniu Jubilatów przemówiło 6 mówców: Zabrał głos, oczywiście prof. Tomasz Szmuc –  inicjator tego spotkania, który uzupełnił wystąpienie Prezesa oraz promocyjnego filmu o dzisiejszym AGH  zaprezentowanego Jubilatom przed spotkaniem.

Wystąpili  także pan Sławomir Kulig w imieniu Absolwentów „Elektryków”, dr Wojciech Harabasz – w imieniu absolwentów „Metalurgów”, pani Elżbieta Zabierowska  w imieniu absolwentów „Geodetów” i pani  Anna Matyjasek-Siewiorek  w imieniu absolwentów „Odlewników”.  Pani Anna wyznała po 50 latach, że przed jednym z egzaminów złożyła sobie przyrzeczenie, że gdy zda egzamin u znanego i bardzo surowego profesora – wymyje  Mu gratis wszystkie okna w jego laboratoriach na Krzemionkach – tam wtedy funkcjonował Wydział Odlewniczy. Przyznała się, że  nie zrobiła tego i za to bardzo dzisiaj przeprasza, prosząc jednocześnie po 50 latach o wybaczenie. W odczuciu większości  to „studenckie niespełnione przyrzeczenie” już się przedawniło, a w obliczu tak powszechnego wyznania winy zostało całkowicie wybaczone.

Wystąpił jeszcze absolwent Geodezji, pan Włodzimierz Kiełabasiewicz, który przybył w galowym mundurze Generalnego Dyrektora Górniczego pierwszego stopnia, który bardzo ciepło wspominał o zasługach AGH w jego wykształceniu, które zapewniło mu wspaniałą karierę – również akademicką realizowaną  w Politechnice Wrocławskiej. Wszyscy mówcy dziękowali władzom uczelni, władzom wydziałów i Stowarzyszenia za zorganizowanie tak pięknych i wzruszających uroczystości. Z apelem takim wystąpiła także pani Władysława Kijas.

Goście specjalni spotkania: Pani Władysława Kijas oraz prof. Ireneusz Telejko (fot. z. Sulima)

Po odśpiewaniu akademickiej pieśni Gaudeamus Igitur Prezes SW AGH zamknął uroczystość zapraszając do pamiątkowych zdjęć na schody „Pod Staszica”.

Wszystkim uczestnikom Jubileuszu serdecznie dziękujemy za przybycie do AGH i tak radosne spędzenie tych kilku chwil w  unikatowej i magicznej atmosferze naszej uczelni. Dziękujemy za ciepłe słowa pod adresem Stowarzyszenia i naszych miłych pań: mgr Teresy Nosal i mgr Pauliny Lichoń, które tę uroczystość przygotowały w sposób jak zwykle perfekcyjny.

Ponieważ nastała już  pora przygotowań przedświątecznych wszystkim  Wychowankom AGH składamy najserdeczniejsze życzenia Świąteczno-Noworoczne. Niech te Święta upłyną w atmosferze jaką znamy od zawsze, niech  będą chwilą powrotów do tych pięknych dziecięcych lat, tych szczęśliwych i beztroskich, niech staną się źródłem radości, pokoju i nadziei, bo ta podpowiada nam, że  „najważniejsze są chwile te, których jeszcze nie znamy”. Niech więc nadzieja towarzyszy nam każdego dnia, dodaje nam sił i energii – bo tylko życie z nadzieją ma sens i jest piękne !

Drodzy Przyjaciele ! Wesołych świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!
Wszystkiego najlepszego !

Pozdrawiam serdecznie.

Piotr Czaja
Prezes Stowarzyszenia Wychowanków AGH

Jubilaci wszyscy razem (fot. Z. Sulima)
Złoci Dyplomanci z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. (fot. Z. Sulima)
Złoci Dyplomanci z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. (fot. Z. Sulima)
Złoci Dyplomanci z Wydziału Odlewnictwa. (fot. Z. Sulima)
Złoci Dyplomanci z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. (fot. Z. Sulima)

Wszystkie zdjęcia z uroczystości znajdą Państwo pod adresem: Zdjęcia Złoty Dyplom 10.12.2022