Posiedzenie Zarządu SW AGH

Informujemy, że 27 czerwca 2014 r. o godz. 12.00 w łączniku budynków C-1/C-2, pok.  29 odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z udziałem Delegatów VII Zjazdu Krajowego. Posiedzenie zwołane jest w związku z koniecznością zatwierdzenia sprawozdań za 2013 r.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania

2. Zatwierdzenie i podpisanie sprawozdań za 2013 rok:

– z działalności Stowarzyszenia

– finansowe

3. Dyskusja

4. Sprawy bieżące, w tym m.in. Jubileusz 70-lecia SW AGH

5. Wolne wnioski.

 

Sprawozdania dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce „Sprawozdania”.