VI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

W dniu 13 czerwca 2008r. o godzinie 11.00 rozpoczął się VI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów. Przybyło ok 150 osób wraz z gośćmi zaproszonymi, a wśród nich JM Rektor prof. Antoni Tajduś, prorektorzy prof. Antoni Cieśla, prof. Jerzy Lis, Marszałek małopolski Marek Nawara. Delegaci zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności organów Stowarzyszenia a następnie poprzez głosowanie wyrazili absolutorium dla Zarządu Głównego.
W drugiej części zjazdu dokonano wyboru organów Stowarzyszenia w tym Zarządu Głównego na kadencję 2008-2012. Wybrany skład zamieszczono na stronie władz Stowarzyszenia.
Wkrótce zostanie zamieszczone kilka zdjęć z tej uroczystości.