Świąteczno-noworoczne spotkanie SW AGH

Jak co roku okres świąteczno-noworoczny obfituje w spotkania okolicznościowe, w których uczestniczą wszyscy chcący przekazać swym bliskim swoje najlepsze życzenia i wyrazy rodzinnej życzliwości.

Stowarzyszenie Wychowanków AGH kultywuje tę tradycję od dziesiątków lat. Na opłatkowe spotkanie do auli – serca uczelni – przybywają członkowie stowarzyszenia tak z uczelni jak również z licznych kół terenowych odległych od Krakowa o setki kilometrów.


Zdjęcia ze spotkania:

foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=514


Tegoroczne spotkanie rozpoczęło się od krótkiego wprowadzenia, po którym nastrojowo przygasły światła, a aulę wypełnił migotający – ze szczytu choinki – blask betlejemskiej gwiazdy. Nastrojową ciszę rozproszyły subtelne dźwięki kolędy wszech czasów. Cicha noc święta noc – w wykonaniu kapeli zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”. Urokliwe dźwięki kolędy Piotr Czaja – Przewodniczący SW, dopełnił strofami wiersza autorstwa jednego z absolwentów Wydziału Górniczego z rocznika 1973 inż. Janusza Bajorskiego, wprowadzając zebranych w atmosferę i czar wigilijnej kolacji przeżywanej w dziecięcych latach. Gdy umilkły strofy wiersza, jego miejsce zajęła kolęda „Cicha noc”, którą gromko odśpiewali uczestnicy. Powoli uroczysty mrok auli rozświetliły dziesiątki świateł, a przewodniczący SW wyrażając wdzięczność przybyłym powitał w gronie uczestników w tym:

  • Profesora Tadeusza Słomkę – Rektora AGH wraz z pozostałymi przedstawicielami kierownictwa uczelni i wydziałów,
  • proboszcza parafii św. Szczepana ks. Leszka Garstkę,
  • przedstawicieli współpracujących z nami stowarzyszeń absolwenckich z Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierownictwem pani mgr Barbary Nikorowicz oraz dr. Lecha Dobrowolskiego – Prezesa SW Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
  • Na końcu przewodniczący P. Czaja bardzo serdecznie powitał wszystkich przybyłych, dziękując im za to, że wierni ślubowaniu absolwenta złożonym przy odbiorze swojego dyplomu, wracają w jej mury by być razem ze swoimi profesorami i swoimi koleżankami i kolegami z pięknych studenckich lat w chwilach tak podniosłych i uroczystych.

Profesor T. Słomka przybliżył zebranym obecną sytuację uczelni zwracając szczególną uwagę na sukcesy ostatniego 2017 roku. Zapewnił, że uczelnia ma się bardzo dobrze, ale jej siła pochodzi w dużej mierze z siły i pracowitości jej pracowników, ale także wspaniałych absolwentów, którzy doskonale spełniają swe inżynierskie obowiązki, a zajmując bardzo wysokie stanowiska w gospodarce kraju i lokalnych społecznościach przynoszą chlubę i dumę swojej uczelni. Wystąpienie rektora zakończyły serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne.

Przemówili również goście z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Śląskiej, życząc wychowankom AGH pomyślnego 2018 roku i dalszej dobrej współpracy z organizacjami absolwentów tak w innych uczelniach jak też w swoich małych ojczyznach – rozsianych po całym kraju i poza jego granicami.

Przechodząc do części obrzędowej ks. Leszek Garstka na wstępie przywołał słowa Ewangelii, ale już nie związanych z narodzeniem Jezusa lecz Jego stałą opieką nad tymi, którzy Go przyjęli, którzy Mu ufają i Jego zapewnieniem, że jest z nami po wszystkie dni, aż do końca świata. Następnie ks. Garstka pobłogosławił opłatki, którymi połamali się uczestnicy tej wzruszającej rodzinnej uroczystości.

Uroczyste spotkanie zakończyło wspólne chóralne śpiewanie kolęd i przedłużające się rozmowy „starych przyjaciół” wychowanków AGH, dla których te spotkania są doroczną szansą na zamianę choćby kilku zdań.