Wykład na Otwartym Uniwersytecie Technicznym AGH

7 kwietnia 2018 roku prof. Piotr Czaja wraz z trzema członkami Zarządu Głównego SW AGH byli gośćmi Otwartego Uniwersytetu Technicznego AGH. W trwającym niemal całe trzy godziny programie:

 • Profesor Piotr Czaja – przewodniczący SW AGH zaprezentował Stowarzyszenie Wychowanków AGH jako najstarszą polską organizację absolwencką, działającą nieprzerwanie od 1945 roku. Wykład zilustrował proces powstawania stowarzyszenia oraz jego aktywność w 70 latach jego istnienia. Przewodniczący dobitnie zwrócił uwagę na te czynniki, które są paliwem i motywem wspólnego działania w stowarzyszeniu. Są nimi z pewnością wiedza wyniesiona z uczelni, wspólne pasje i głębokie przywiązanie do tradycji uczelni. Elementy te wzmacnia i jednoczy akademicki humor, uczelniane anegdoty i wspólne spotkania okraszone świetnym śpiewem braci górniczej czy hutniczej, a ostatnio także przedstawicieli nauk ścisłych i humanistycznych. Cała prezentacja wygłoszonego wykładu jest dostępna na naszej stronie www (tutaj).
 • W drugiej części spotkania wystąpili:
  • Henryk Konieczko – członek Prezydium ZG Stowarzyszenia i jednocześnie rzecznik Koła „Czeczott”,
  • Piotr Ubowski – podobnie członek Prezydium Zarządu Głównego SW AGH i Rzecznik Koła KWK „Murcki-Staszic”,
  • Bolesław Herudziński członek Prezydium Zarządu Głównego SW AGH i były rzecznik Koła Piotrkowsko-Bełchatowskiego.

  W swoich wystąpieniach przedstawiciele kół terenowych scharakteryzowali swoja pracę i omówili serdeczne więzi jakie łączą absolwentów AGH ze swoją uczelnią i jak wiele satysfakcji daje przynależność do wielkiej rodziny wychowanków AGH.

  Uczestnikom wykładu zostały rozdane:

  • Kronika Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 1945–2015 autorstwa doc. Kazimierza Matla,
  • Vivat Akademia – Periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej dla Absolwentów nr 17/2018,
  • oraz inne drobne upominki, jak kilka pamiątkowych kufli z górniczych spotkań koła SW AGH przy Kopalni Murcki-Staszic noszącego już imię Bogusława Rozkosza (lat 93) zasłużonego dyrektora kopalń byłego Katowickiego Holdingu Węglowego wspaniałego absolwenta pamiętającego jeszcze Akademię Górniczą.