Zebranie prezydium ZG SW AGH

27 lutego 2019 odbyło się zebranie prezydium Zarządu Głównego SW AGH.

Zasadniczym celem spotkania było przygotowanie materiałów na zebranie Zarządu Głównego oraz przedyskutowanie bieżących spraw stowarzyszenia.

Program szczegółowy zawierał:

 1. Przywitanie i przyjęcie programu posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania Prezydium ZG SW AGH.
 3. Prezentacja wstępnego sprawozdania z działalności SW w 2018 roku:
  • Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Głównego.
  • Merytoryczne z działalności zespołu „Akcja Zapomóg”.
  • Sprawozdanie finansowe.

 4. Dyskusja nad sprawozdaniami, uzupełnienia.
 5. Plan działania SW na 2019 rok:
  • Udział w organizacji Jubileuszu 100-Lecia AGH (Światowy Zjazd Absolwentów AGH),
  • Złote Indeksy 2019,
  • spotkania kół terenowych.

 6. Podjęcie decyzji w sprawie Medalu 100-lecia AGH oraz innych pamiątek.
 7. Vivat Akademia nr 20 – wydanie jubileuszowe.
 8. Informacja na temat koncepcji obchodów jubileuszowych 75-lecia SW AGH w 2020 roku.
 9. Uwagi dotyczące działalności bieżącej ZG i kół terenowych SW AGH:
  • spotkanie Świąteczno-Noworoczne,
  • starania o nowe koła i nowych członków SW.

 10. Sprawy osobowe SW. Nowi członkowie, wyróżnienia SW.
 11. Analiza pracy Zespołu ds. Wizerunku elektronicznego SW AGH (prof. Kąkol).
 12. XII wakacyjna wyprawa SW AGH 2019 rok.
 13. Termin posiedzenia Zarządu Głównego SW AGH (maj 2019).
 14. Sprawy bieżące i wolne wnioski

W zebraniu uczestniczyła większość jego członków.

 1. Prezydium zapoznało się wstępnie ze sprawozdaniami (merytorycznym, finansowym i akcji zapomóg) z działalności stowarzyszenia w 2018 roku.
 2. Członkowie prezydium zostali zobowiązani do pisemnego przedstawienia spraw, które należy zamieścić w sprawozdaniu.
 3. Prezydium zapoznało się wstępnym planem pracy na 2019 roku.
 4. Przedyskutowano udział SW w organizacji jubileuszu 100-Lecia AGH:
  • zgłoszono wiele uwag dotyczących trudności w zgłaszaniu swojego uczestnictwa w obchodach jubileuszowych,
  • skrytykowano brak zróżnicowania zaangażowania w obchody w tym również zróżnicowania w opłatach za udział.

 5. Przyjęto do wiadomości ogólny zarys programu obchodów jubileuszu 75-lecia SW AGH w 2020 roku. Zadecydowano, że obchody odbędą się w terminie uroczystości Złotego Indeksu we wrześniu (25–26 września 2020).
 6. Rozpoczęto cykl analizy pracy zespołów problemowych stowarzyszenia:
  • sprawozdanie przedstawi prof. Zbigniew Kąkol – kierownik zespołu ds. Wizerunku Elektronicznego Stowarzyszenia, w ramach analizy wskazano na potrzebne kierunki działania w obszarze promocji i prezentacji działań SW AGH,
  • Marek Topór – członek prezydium, poinformował o utworzeniu konta na Facebooku. Konto jest na razie w jego administracji. Potrzebne są dalsze działania prowadzące do rozwoju tej formy komunikacji z członkami,
  • wskazano na potrzebę dalszego usprawniania funkcjonowania systemu informatycznego obsługującego stowarzyszenie.
 7. Ustalono termin spotkania Zarządu Głównego SW AGH na dzień: 6 maja 2019 roku na godzinę 12:00. Miejsce zebrania zostanie ustalone w najbliższym czasie.
 8. PC

  fot. Zbigniew Sulima