Maraton „Złotych indeksów 2021” – odcinek pierwszy

Pandemia  korona wirusa SARS COV -2 i choroba Covid-19 spowodowały, że w roku 2020 i w przewidzianych terminach roku 2021 nie odbyły się uroczyste odnowienia immatrykulacji po 50 latach „Złoty indeks”.

Niecierpliwe oczekiwanie wszystkich Jubilatów trwało bardzo długo i wielokrotnie było prolongowane. Wrzesień 2021 okazał się pierwszym możliwym terminem, kiedy to przy zachowaniu wszelkich warunków bezpieczeństwa można było zorganizować zaległe spotkania, które zaplanowano na kolejne piątki września.

W dniu 10.09.2021 – świętował Pion Górniczy. W piątek 17.09.2021 świętował Pion Hutniczy, a Pion Elektro Mechaniczny i Materiałowy będzie w dniu 24.09.2021.

Przebieg wszystkich spotkań był zgodny z dotychczasową tradycją.

Cześć pierwsza – Sacrum – odbyła się w Kolegiacie św. Anny – pierwszym kościele Akademickim Krakowa. W dniu 10.09 – pod nieobecność naszego stałego celebransa ks. prof. Tadeusza Panusia – mszę św. celebrował centralny duszpasterz Akademicki kolegiaty św. Anny ks. dr Krzysztof Porosło wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Na zakończenie liturgii licznie zgromadzeni Jubilaci gromkimi brawami nagrodzili celebransa za ciepłe słowa przywitania i piękną homilię odnoszącą się do Jubileuszu – opisanego miedzy innymi w księdze kapłańskiej Starego Testamentu.

W uczelni – jak zwykle przy takich okazjach – radosne koleżeńskie powitania, w których we wzajemnym rozpoznaniu się –  poza szmatem czasu od ostatniego spotkania – utrudniały pandemiczne maseczki. Ponieważ 97 % zebranych jest zaszczepiona pełna dawką – odchylenie rąbka maseczki okazało się konieczne i nie stwarzał zagrożenia epidemicznego.

Dzięki dobrej współpracy z Centrum Komunikacji i Marketingu AGH w  tym roku poraz pierwszy w A-0 czynny był sklepik z pamiątkami uczelni, które na co dzień dostępne są w sklepiku internetowym.

Podczas samej ceremonii immatrykulacji, która jak zwykle przebiegła bardzo sprawnie Jubilaci usłyszeli od JM Rektora prof. Jerzego Lisa wiele pokrzepiających informacji o obecnej kondycji uczelni i olbrzymich zmianach jakie zaszły w AGH w ciągu tych ostatnich 50 lat. Rytualne  przemówienie Prezesa Stowarzyszenia Wychowanków AGH prof. Piotra Czai skoncentrowane było na wspomnieniach i na skutkach upływającego czasu, który zmienia wygląd każdego z nas, ale z każdym rokiem wzmaga w nas  tęsknotę do tamtych czasów z okresu studiów w AGH i potęguje zadzierzgnięte wtedy węzły przyjaźni.

W imieniu Jubilatów wystąpił górnik – prof. Zbigniew Kasztelewicz – aktywnie pracujący w przemyśle wydobywczym węgla brunatnego na najwyższych stanowiskach kierowniczych i jednocześnie profesor Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH, a od kilkunastu lat lider i organizator cyklicznej konferencji o nazwie: Szkoła Górnictwa Odkrywkowego. Szkoła ta w bieżącym roku obradowała na przełomie sierpnia i września, na której JM rektor Prof. Jerzy Lis został wyróżniony tytułem „Przyjaciel Górnictwa Odkrywkowego”. Podczas wystąpienia w auli profesor Kasztelewicz przekazał certyfikat tego wyróżnienia, który wykonano w postaci płaskorzeźby na okazałej płycie białego marmuru  z włoskiej Carrary.

Po uroczystości wykonano tradycyjne zdjęcia Jubileuszowe w holu pawilonu A-0, na czas których wykonywania JM Rektor udzielił fotografowanym „maseczkowej dyspensy”.

Wszystkim Jubilatom życzymy dużo zdrowia i częstych powrotów w mury AGH.

Piotr Czaja
Prezes Stowarzyszenia Wychowanków AGH