Maraton „Złotych indeksów 2021” – odsłona druga

W piątek  17 września 2021 roku stawili się licznie w AGH kolejne roczniki JUBILATÓW, którzy rozpoczynali swe studia w latach 1970/71 i 1971/72. Spiętrzenie dwóch roczników było następstwem panującej w Polsce i na świecie pandemii korona wirusa Sars-Cov-2.  Tym razem swoją ponowną immatrykulacje po 50 latach celebrowali absolwenci tak zwanego Pionu Hutniczego czyli z wydziałów:

  • Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej  (przed 50 laty Wydział metalurgiczny)
  • Matali Nieżelaznych (nie zmieniał nazwy)
  • Odlewnictwa  (zmieniał nazwę ale obecnie powrócił do tej sprzed 50 lat)

W części sacrum  w Kolegiacie św. Anny eucharystii przewodniczył ks. prof. Tadeusz Panuś, który bardzo ciepło przywitał licznie zebranych Jubilatów oraz wygłosił wspaniała homilię kładąc nacisk na:  umiejętne korzystanie z czasu danego tu na Ziemi.  Na drugim brzegu wszystko jest ponad czasowe – wszystko jest wiecznością i czynnik czasu tam nie będzie już odgrywał żadnej roli.

Za modlitwę podziękował osobiście dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych prof. Tadusz Knych. Ponieważ w czasie powitania celebrans się przejęzyczył  nazywając Wydział Metali Niezależnych, tu podczas krótkiej rozmowy szybko udało się znaleźć uzasadnienie do takiej  interpretacji nazwy wydziału.  Metale nieżelazne w tym metale szlachetne – są trwałe i w pewnym sensie „niezależne” w swej użyteczności od warunków otoczenia.

W czasie uroczystości w uczelni w holu A-0 – pełnym gwaru, serdecznych powitań  i uśmiechów  szybko minął czas do rozpoczęcia właściwej – tej najważniejszej  ceremonii ponownej immatrykulacji.  

Pod nieobecność JM Rektora Prof. Jerzego Lisa – jego dostojność reprezentował prorektor ds. Ogólnych – Metalurg – prof. Tadeusz Telejko.  Obecni byli wszyscy trzej dziekani  świętujących wydziałów, to jest: Profesor Agnieszka Kopia – dziekan wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, prof. Tadeusz Knych – dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych, i prof. Marcin Górny – dziekan Wydziału Odlewnictwa.

Po przemówieniach prorektora prof. Tadeusza Telejko oraz Prezesa Stowarzyszenia Wychowanków AGH prof. Piotra Czai odbyło się ślubowanie wychowanków oraz ceremonia ponownej immatrykulacji, którą rozpoczęto od immatrykulacji obecnego Dziekana Wydziału Metali Nieżelaznych prof. Tadeusza, który swe studia rozpoczął w roku 1971/72.

W ramach wystąpień przedstawicieli Jubilatów wystąpiła pani Maria Suślik-Idczak – absolwentka Wydziału Metali Nieżelaznych – pracująca w strukturach KGHM. Dziękując władzom Uczelni i Wydziałów za wykształcenie przed 45 laty oraz za  uroczystość ponownej immatrykulacji po 50 latach w imieniu Jubilatów pani Maria przekazała na ręce Prorektora Prof. Tadeusza Telejko i Dziekana Wydziału Metali Nieżelaznych prof. Tadeusza Knycha piękne  upominki wykonane  przez miejscowych artystów.

Po gromkim odśpiewaniu pieśni akademickiej Gaudeamus Igitur – Jubilaci pozowali do pamiątkowych zdjęć na schodach pod Staszicem.

Bardzo radośnie i z wielką klasą odbył się obiad Jubilatów, w którym uczestniczył także  Rektor prof. Tadeusz Telejko oraz wszyscy dziekani świętujących wydziałów, co dowodzi wielkiego szacunku dla swoich Wychowanków. Były przemówienia, śpiewy, toasty i dowcipy oraz wspomnienia uroczych i zabawnych sytuacji z czasów studiów, które na zawsze pozostają we wspomnieniach Absolwentów i jak się okazuję wzbudza uśmiech nawet po 50 latach.

Jubilatom życzymy dalszych lat w zdrowiu i tak wspaniałej kondycji jaką zaprezentowali podczas tego wspaniałego święta.


Piotr Czaja
Prezes Stowarzyszenia Wychowanków AGH