Maraton „Złotych Indeksów 2021” finał

W trzeci pod rząd piątek  to jest 24 września 2021 roku na ostatnim  uroczystym odnowieniu immatrykulacji po 50 latach spotkali się absolwenci wydziałów:

  • Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (przed 50 laty: Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej)
  • Inżynierii  Mechanicznej i Robotyki (przed 50 laty: Maszyn Górniczych i Hutniczych),
  • Inżynierii Materiałowej i  Ceramiki (przed 50 laty: Ceramiczny)

Jak zwykle uroczystość rozpoczęła się od „Sacrum” czyli uroczystej mszy św. w intencji Absolwentów odprawionej  w kolegiacie św.  Anny przez ks. Prof. Tadeusza Panusia. Jak zwykle bardzo serdeczna i ciepła atmosfera tej uroczystości stała się okazją do wzruszających wspomnień.

W głównej części obchodów uczestniczył osobiście JM Rektor Prof.  Jery Lis i wszyscy dziekani świętujących wydziałów: to jest. Prof. Ryszard Sroka (WEAIiIB), prof. Krzysztof Mendrok (WIMiR) oraz prof. Jerzy Jedliński (WIMiC). Pan Rektor Jerzy Lis czuł się szczególnie dobrze, gdyż immatrykulowanymi byli jego – tylko nieco starsi – koleżanki i koledzy z macierzystego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Wśród immatrykulowanych zalazł się były prorektor AGH prof. Andrzej Pach oraz  inni profesorowie AGH jak prof. Piotr Izak oraz wielu gości przybyłych na uroczystość z zagranicy. Pandemia korona wirusa niestety spowodowała, że miedzy innymi na uroczystości zabrakło bardzo lubianego i szanowanego absolwenta tego rocznika, byłego dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki prof. Jana Chłopka, który zmarł w roku 2020 już w trakcie przygotowywania się do Jubileuszu.

W imieniu jubilatów przemówił prof. Andrzej Pach, który miał ze sobą swój oryginalny indeks sprzed 50 lat i porównał go ze „Złotym indeksem”, który otrzymał teraz. W tej części uroczystości wystąpili także: Prof. Piotr Izak z AGH pan Andrzej Ulok, który apelował  do świata nauki o podręczniki  dla słuchaczy szkół średnich zawodowych oraz pani Małgorzata Plichta-Łabus.


Podczas obiadu Jubilatów wystąpili wszyscy dziekani świętujących wydziałów, prezentując ich stan w dniu dzisiejszym. Pojawiło się też wspomnienie o niezapomnianym  dziekanie wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki prof. Janie Chłopku, a także o zmarłym w tym roku Rektorze AGH i Ministrze Edukacji – prof. Mirosławie Handke.