Wizyta delegacji wietnamskiej w SW AGH

Od 2 do 5 lipca 2013 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej gościła delegacja z Wietnamu, z byłym ministrem  Zasobów Naturalnych i Środowiska  dr. inż. Nguyen Khoi Pham  na czele, wiceprzewodniczącym Towarzystwa Przyjaźni Wietnamsko–Polskiej Ho Chi Hungiem oraz Ambasadorem Wietnamu Nguyen Hoangiem. Jednym z ważniejszych punktów tej wizyty było wręczenie przez Rektora AGH prof. Tadeusza Słomkę  panu  Nguyen Khoi Pham  Tytułu Konsula Honorowego AGH oraz spotkanie z władzami  Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

Stowarzyszenia Wychowanków AGH od 2009 roku ma aktywnie działające koło w Wietnamie, do którego należy obecnie 22 osoby. Są to absolwenci naszej uczelni, którzy utrzymują regularne kontakty z Alma Mater. Na spotkaniu omawiano m.in. działalność koła wietnamskiego  i zastanawiano się nad sposobami  zacieśnienia kontaktów polsko-wietnamskich na poziomie SW AGH. Rzecznik naszego wietnamskiego koła  Ho Chi Hung przekazał w prezencie dla SW AGH piękny obraz z laki. Pan Hung podkreślił również, jak ważne dla naszych wietnamskich przyjaciół jest otrzymywanie informacji o AGH  zawartych w Vivat Akademia, informatorach i innych wydawnictwach SW AGH, które regularnie wysyłają do Wietnamu  pracownicy Stowarzyszenia.

Aktualnie w Wietnamie jest niemal trzystu absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej. Wielu z nich pracuje na wysokich stanowiskach w znaczących instytucjach.