Wspaniały jubileusz już za nami

18 i 19 września 2015 roku okazały się wspaniałymi dniami dla Stowarzyszenia Wychowanków AGH.  Jubileusz naszego stowarzyszenia świętowało niemal 800 osób, które wysłuchały wykładów związanych z edukacją, badaniami naukowymi, przemysłem i naszą uczelnią. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz miasta i województwa, naszej uczelni, przemysłu i świata naukowego. Nie zabrakło polskich i zagranicznych rzeczników kół SW AGH.

Uroczystość rozpoczęła się mszą w Kolegiacie św. Anny. Pierwsza część konferencji (18 września) odbywała się w Auli Akademii Górniczo-Hutniczej. Zapoczątkowało ją wręczenie wyróżnień i odznaczeń dla osób szczególnie związanych ze Stowarzyszeniem.

Odznaczeniem  „Honoris Gratia”,  które prezydent Krakowa przyznaje osobom zasłużonym dla Miasta, zostali uhonorowani: Krystyna Norwicz, Artur Bęben, Kazimierz Matl, Andrzej Miga, Stanisław Mitkowski.

Odznakę „Zasłużony dla Stowarzyszenia Wychowanków AGH” otrzymali: Jacek  Albrecht,  Jacek Kordos, Piotr Kowalewski, Artur Król, Alfred Buchelt, Zbigniew Bukowski, Robert Drwięga, Stanisław Gwoździkowski, Edyta Jasińska, Dariusz Kołacz, Henryk Kopeć, Zbigniew Kornaszewski, Henryk Kornet, Robert Łaskuda, Joanna Osiewalska, Marek Pieszczek, Adam Rozmus, Zbigniew Rzemiński, Dariusz Siedlecki, Zbigniew Stopa, Roman Urbanowicz, Mariusz Wielkopolan, Janusz Winiarczyk, Andrzej Woźniak, Izabela Zielińska, Waldemar Mróz, Marcin Horodecki, Mieczysław Menżyński, Aleksander Krężałek, Zbigniew Gostyński.

Na wniosek Kapituły, podczas VII Krajowego Zjazdu, zostali powołani przez delegatów nowi Członkowie Honorowi i są to: Józef Limanówka, Dariusz Lubera, Eugenia Miga, Wiesław Ochman, Helena Pitera, Tadeusz Słomka, Renata Wacławik-Wróbel.

Listy gratulacyjne zostały wręczone naszym kolegom, szacownym 90-latkom: Tadeuszowi Karwanowi, Kazimierzowi Krominowi i Mieczysławowi Milewskiemu.

Po raz pierwszy w tym roku został ogłoszony i rozstrzygnięty podczas Jubileuszu konkurs w kategoriach „AGH Absolwent Roku” oraz „AGH Absolwent Junior”. W kategorii pierwszej zwycięzcą okazał się dr hab. inż. Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A., w drugiej Piotr Palczewski, student IV roku Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, który z klocków LEGO zbudował drukarkę 3D.

Po części oficjalnej rozpoczęła się cześć naukowa, którą zainicjował prof. Stanisław Mitkowski, przewodniczący SW AGH, przybliżając zebranym historię i dzień dzisiejszy stowarzyszenia, kładąc nacisk na funkcję stowarzyszenia, jako miejsca integrującego wychowanków AGH z uczelnią i przemysłem. Następnie Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka w swojej prezentacji dokonał podsumowania ostatnich trzech lat rozwoju AGH. Mówił o naszych studentach, badaniach, inwestycjach i przychodach uczelni. Poruszył kwestię stale modernizowanego miasteczka studenckiego oraz zakończonej największej inwestycji w historii AGH – Centrum Energetyki. Profesor Ryszard Tadeusiewicz przedstawił tezę, czego uczyć,  jak to robić, a także jak sprawdzać efekty kształcenia, aby absolwenci AGH nadal byli postrzegani, jako osoby doskonale przygotowane do pracy zawodowej. Prof. Antoni Tajduś mówił, jak ważni są inżynierowie dla rozwoju społeczeństwa. Podkreślał rolę mocnego fundamentu, jakim są wspaniałe kadry naukowe i dydaktyczne, doskonałe świetnie wyposażone wydziały, co składając się na całą AGH, wspólnie tworzy niepowtarzalną jakość edukacyjną i świetną markę Akademii Górniczo-Hutniczej.  Dr hab. inż. Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A., przedstawił ewolucję KGHM jako firmy o lokalnych korzeniach, która stała się liczącą się na świecie spółką. Obecnie KGHM Polska Miedź S.A. jest jednym z największych producentów miedzi i srebra. Prezes PGE GiEK S.A. Jacek Kaczorowski omówił wyzwania stojące przed przemysłem wydobywczo-wytwórczym w Polsce na przykładzie swojej firmy. Podkreślił ogromną rolę węgla brunatnego w systemie energetycznym wielu państw i konieczność udostępniania nowych złóż tego surowca.

Pierwszy dzień zakończyła biesiada w Klubie Studio, która odbywała się zgodnie z tradycją karczmy górniczej. Tak więc było prezydium i przewodniczący, który przewodził zebranym, nadawał ton i ustalał porządek zdarzeń, a tych było co nie miara! Każdy z uczestników już przy wejściu dostawał śpiewnik i kufel, czyli atrybuty, które nie pozostawiały wątpliwości, co będzie należało do głównych zadań naszych gości.

Drugi dzień konferencji odbywał się w Kopalni Soli „Wieliczka”. Rozpoczął się od zwiedzania najpiękniejszych miejsc tego światowego zabytku, który został wpisany   jako jeden z pierwszych dwunastu obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Kopalnia Soli „Wieliczka” to doskonałe miejsce do prowadzenia konferencji mających wysoką rangę, bo nie tylko jest miejscem pięknym, ale i świetnie organizacyjnie przygotowanym do obsługi imprez z wielką liczbą uczestników – a było nas ponad 470 osób. Tym razem jako pierwszy głos zabrał Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Kajetan D’Obryn, który mówił o związkach  AGH i Kopalni „Wieliczka”, podkreślając, że nasza uczelnia wykształciła liczne grono zasłużonych pracowników kopalni soli. Następnie prof. Anna Siwik, Prorektor ds. Studenckich, przedstawiła rolę uniwersytetu w czasach współczesnych, przypominała wielowiekową historię uniwersytetu, jako instytucji, która powstała i kształtowała się do obecnej formy przez kilkaset lat.  Podkreśliła m.in. że uniwersytet, jakim  jest przecież nasza uczelnia, powinien być głównie miejscem wolności intelektualnej, zapewniającej prowadzenie badań naukowych,  i miejscem poszukiwania prawdy i wiedzy. Dr inż. Elżbieta Greiner-Wrona przedstawiła niezwykle interesujący wykład nt. inżynierii materiałowej w konserwacji szkła zabytkowego. Badania związane z korozją szkła są nie do przecenienia dla muzealników, a przede wszystkim konserwacji  eksponatów, jakimi cieszymy się zwiedzając muzea czy kościoły. Prezes Zarządu MGGP-Aero Jacek Siedlik mówił o nowoczesnych technologach teledetekcyjnych, dzięki którym wzrasta wydajność działań wielu gałęzi gospodarki i administracji. Ostatnim prelegentem była dr inż. Aldona Garbacz-Klempka, która przybliżyła temat metalurgii i odlewnictwa w średniowiecznym Krakowie w świetle badań Rynku Głównego w Krakowie. Niezwykle ciekawego wykładu dopełniły slajdy z wykopalisk archeologicznych prowadzonych pod płytą rynku.

Konferencja zakończyła się wspaniałym występem Wiesława Ochmana, tenora, solisty największych scen operowych, reżysera, artysty malarza, ambasadora polskiej sztuki w świecie, doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Wszystkim przybyłym dziękujemy, że zechcieli świętować jubileusz 70-lecia Stowarzyszenia Akademii Górniczo-Hutniczej, dziękujemy tym, którzy przyczynili się do zorganizowania tej pięknej uroczystości, którzy pracowali na rzecz zorganizowania  jubileuszu oraz osobom, które wsparły nas finansowo w szczególności sponsorom KGHM, ORLEN, Maspex, ENEA, PGE, PGNiG.

Ilona Trębacz

Więcej zdjęć:

http://foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=403

http://foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=404

http://albumy.ksaf.pl/v/70swagh/