Koło SW w Wieliczce znów działa

Inauguracja działalności reaktywowanego Koła Stowarzyszenia Wychowanków AGH w Kopalni Soli Wieliczka

18 października 2017 roku w sali konferencyjnej hotelu Grand Sal zainaugurowało działalność reaktywowanego Koła Stowarzyszenia Wychowanków AGH w Kopalni Soli Wieliczka. W zebraniu inauguracyjnym uczestniczyli:
Jarosław Malik – Wiceprezes Zarządu KS Wieliczka, członek Zarządu ds. Technicznych, Marian Leśny – Wiceprezes Zarządu Trasy Turystycznej oraz liczna grupa absolwentów AGH Zatrudnionych w KS Wieliczka. Stowarzyszenie Wychowanków AGH reprezentował prof. Piotr Czaja przewodniczący SW AGH oraz Henryk Kopeć – Wiceprzewodniczący ds. Kontaktu z Kołami.
Koło Absolwentów AGH w KS Wieliczka zawsze należało do jednostek dobrze współpracujących z centralą stowarzyszenia. Odejście na emerytury wielu starszych działaczy wymusiło ponowne policzenie się i reaktywację koła. W trakcie spotkania omówiono możliwe formy działania koła, wręczono legitymacje nowym członkom oraz wybrano nowego rzecznika koła. Został nim mgr inż. Jan Kucharz zasłużony pracownik kopalni i niezwykle życzliwy dla relacji kopalni z macierzystą uczelnią, która wiele swoich imprez kulturalnych i naukowych lokuje w kopalni. Koło Kopalni Wieliczka będzie liczyć ponad 60 osób. Zachęcamy kolejnych absolwentów AGH związanych z Wieliczką do wstępowania do koła.
Ciekawostką reaktywacji był fakt, że w przekazanej przez poprzedniego Rzecznika Koła teczce z dokumentacją znaleziono aż 2200 zł – niestety w nominałach sprzed denominacji czyli o obecnej wartości 0,22 PLN (bez możliwości wymiany – szkoda).
Kołu i wszystkim jego członkom życzymy wiele radości z przynależności do organizacji tak bogatej w tradycję i pełnej okazji do wzruszających spotkań pod wspólnym szyldem AGH.