Obrady Prezydium ZG SW AGH

W piątek 27 października 2017 roku na posiedzeniu roboczym obradowało Prezydium Zarządu Głównego SW AGH

 1. Przed przekazaniem pod obrady Zarządu Głównego SW AGH, przyjęto projekty regulaminów:
  • nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Wychowanków AGH oraz Honorowego przewodniczącego SW AGH,
  • przyznawania odznak honorowych Stowarzyszenia Wychowanków AGH.
 2. Przyjęto zasady zmiany systemu opłacania składek członkowskich, zmiana wysokości składek i wpisowego.
 3. Omówiono stan prac nad Vivat Akademia. Wystąpił Redaktor Naczelny prof. Antoni Cieśla, który omówił plan wydawniczy tego periodyku.
 4. Ustalono program działania SW w zakresie obchodów jubileuszu 100-lecia AGH i 75-lecia SW:
  • wydawnictwa jubileuszowe,
  • znaczek pocztowy na jubileusz,
  • światowy zjazd absolwentów AGH (18-19 października 2019).
 5. Podjęto decyzję dotyczące nierozprowadzonych jeszcze wydawnictw SW (sprzedaż, rozdanie).
 6. Omówiono kolejny etap prac nad programem komputerowym dla SW.
 7. Przedstawiono relację ze spotkań w kołach,
 8. Przywitano z zadowoleniem fakt powstania nowego koła SW w Kopalni Wieliczka.
 9. Podsumowano wakacyjne aktywności stowarzyszenia.

fot. Bolesław Herudziński