Złote indeksy – 17 listopada 2017

17 listopada 2017 roku odnowienie immatrykulacji po 50 latach dla wydziałów:
• Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej,
• Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,
• Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,

Program szczegółowy:

9:00 Msza św. – Kolegiata św. Anny
10:00–11:40 Recepcja w holu A-0 (odbiór materiałów załatwianie spraw finansowych),
każdy wydział przy swoim odrębnym stanowisku.
11:30 Zajmowanie miejsc w Auli – prezentacja filmu o dzisiejszym AGH. Należy zajmować tylko swoje miejsce wskazane na ekranie (numer miejsca podany jest na odwrocie identyfikatora oraz na fotelu w auli).
12:00 Fanfary (powstajemy) – wejście orszaku rektorskiego, rozpoczęcie uroczystości według szczegółowego scenariusza:
• pieśń „Gaude Mater”,
• przemówienie powitalne rektora,
• przemówienie przewodniczącego Stowarzyszenia Wychowanków AGH,
• ślubowanie wychowanków,
• ceremonia powtórnej immatrykulacji – wręczenie „Złotych Indeksów”,
• przemówienie oficjalne przedstawiciela Immatrykulowanych,
• ewentualne przemówienia innych Immatrykulowanych (2–4 osoby głównie przybyłe z zagranicy),
• uroczyste „Gaudeamus”,
• zakończenie części oficjalnej.
Bezpośrednio po uroczystości w Auli:
• pamiątkowe zdjęcia na schodach pod Staszicem z rektorem i dziekanami (wszyscy razem):
• zdjęcia poszczególnych wydziałów (z rektorem i dziekanem swojego wydziału).
15:00 Uroczysty obiad Jubilatów – Sala „Krakusa” I p. ul. Reymonta 15 (dawniej „Socjalny”).

Po obiedzie programy organizowane przez poszczególne wydziały.