Złote Indeksy – 17 listopada 2017

Złote Indeksy dla absolwentów pionu Energo-Mechanicznego i Materiałowego
17 listopada 2017 roku Stowarzyszenie Wychowanków AGH zorganizowało uroczyste odnowienie immatrykulacji po 50 latach dla kolejnych wydziałów. Złote Indeksy otrzymali absolwenci wydziałów:

  • Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (przed 50 laty Wydział Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa – 56 osób),
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (przed 50 laty Wydział Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa – 31 osób),
  • Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (przed 50 laty Wydział Ceramiczny –70 osób).

Zdjęcia z uroczystości:

Złoty Indeks – 17 listopada 2017


Są to kolejne trzy wydziały których wiek przekracza 50 lat. Uroczystość zamyka 44 rok świętowania ponownej immatrykulacji. W uroczystości uczestniczyło łącznie 157 absolwentów. Jak zwykle spotkaniu towarzyszyło wiele emocji i wielkie wzruszenie.
W bardzo uroczystej liturgii mszy św. celebrowanej przez ks. prof. Tadusza Panusia – proboszcza parafii św. Anny – uczestniczyła większość absolwentów jubilatów goszczących w tym dniu w AGH. Akademicka świątynia była niemal pełna. W liturgii czynnie uczestniczyli przedstawiciele jubilatów pani Krystyna Kuś-Sułkowska oraz pan Jan Czajka (obydwoje z Wydziału Elektrycznego), przygotowując pierwsze czytanie oraz modlitwę wiernych. Na zakończenie przedstawiciele jubilatów – Barbara Trybalska (Wydział Ceramiczny) i Antoni Zdrojewski (Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej) wręczyli celebransowi piękne kwiaty dziękując za liturgię i piękną homilię.
Uroczystości akademicką ponownej immatrykulacji w auli poprowadził osobiście prof. Tadeusz Słomka – Rektor AGH w asyście dziekanów wydziałów to jest: prof. Ryszarda Sroki (WEAIiIB), prof. Antoniego Kalukiewicza (WIMiR) oraz prof. Włodzimierza Mozgawy (WIMiC).
Stowarzyszenie Wychowanków AGH reprezentowali: prof. Piotr Czaja – Przewodniczący SW, prowadząca ceremonię immatrykulacji pani dr Helena Pitera oraz rzecznik koła wydziałowego IMiR prof. Krzysztof Kotwica. Obecne były także organizatorki z biura Stowarzyszenia panie: Teresa Nosal oraz Ewa Cichy. W uroczystości wziął także udział prof. Ngoc Anh Go z Hanoi University of Mining and Geology – Dziekan Wydziału Budownictwa, który przebywał w AGH na Polsko-Wietnamskim Forum.

W wystąpieniu swym rektor przybliżył obraz uczelni z 1967 roku oraz wskazał na kilka wydarzeń charakterystycznych dla tego półwiecza ukazując sylwetki znakomitych profesorów uczestniczących w edukacji obecnych w auli absolwentów.
Przewodniczący SW AGH w swoim wystąpieniu podkreślił fakt, że ani zmarszczki na twarzy ani posrebrzone włosy nie są przejawem mniejszej wartości Seniora „…w czasie studiów byliście kwiatami, z których wyrosły dorodne owoce: jak wasze wykształcenie, wasze kariery zawodowe, stanowiska, wasze wspaniałe rodziny i wasze dokonania…” powiedział „…na wiosnę obumierają płatki kwiatu jabłoni, po to, aby jesienią pojawiły się w sadzie dorodne owoce. Smucić może jedynie to – że ku tej jesieni zbliżamy się wszyscy…”
Po złożeniu ślubowania wychowanka, rektor pasował wszystkich ponownie na studentów. Dziekani odpowiednich wydziałów wręczali swoim jubilatom „Złote Indeksy”, a przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków gratulował, wręczając pamiątkowe znaczki AGH. Całej ceremonii asystowały piękne „Krakowianki” z Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”.

W imieniu immatrykulowanych przemówiła pani prof. Anna Ślósarczyk z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiku. W ciepłych słowach wspomniała czasy studiów obalając jednocześnie tezę, że na Ceramikę przychodziły dziewczyny po to aby „lepić garnki” lub, aby znaleźć męża na wydziałach typowo męskich. Panie, absolwentki Wydziału Ceramicznego, były i są nadal bardzo aktywne w życiu zawodowym i społecznym. Zrobiły piękne kariery naukowe, wiele z nich zostało profesorami i podobnie jak panowie zdobyły w przemyśle równie wysokie stanowiska służbowe. W imieniu „Elektryków” i „Mechaników” głos zabrał pan Karol Grandek – aktywny działacz studencki w czasie studiów, który w podobnym duchu wyraził dumę z faktu przynależności do społeczności AGH: od obecnych studentów poczynając poprzez jej władze i kadrę naukowo-dydaktyczną do szerokiej rzeszy absolwentów.

Atmosfera uroczystości była tak serdeczna i wesoła, że zamknięto ją ulubionym przez rektora okrzykiem: „Tak się bawi, tak się bawi – AGH!” oraz gromkim odśpiewaniem tradycyjnej pieśni akademickiej „Gaudeamus Igitur”.
Po sesji fotograficznej w holu pawilonu A-0 odbył się obiad jubilatów, w czasie którego wystąpili wszyscy dziekani z informacjami o obecnej kondycji swoich wydziałów, a także liczni zgromadzeni jubilaci dzieląc się swoimi wspomnieniami i przeżyciami z ostatnich 50 lat.
Jubilatom jeszcze raz Gratulujemy i życzymy wspaniałego zdrowia.
Wszystkim Uczestnikom i organizatorom serdecznie dziękujemy.

prof. Piotr Czaja – Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków AGH