Posiedzenie Zarządu Głównego SW AGH

15 maja 2018 roku odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wychowanków.

Zebranie obradowało według następującego porządku dziennego:

 1. otwarcie zebrania – przywitanie. Prezentacja nowego logo i konsekwencje jego zmiany.
 2. zatwierdzenie porządku dziennego posiedzenia.
 3. zatwierdzenie protokołu z posiedzenia ZG SW AGH w dniu 11 grudnia 2017 roku.
 4. przedstawienie wstępnych sprawozdań z działalności SW w 2017 roku:
 • sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Głównego. (Przewodniczący ZG SW),
 • sprawozdanie merytoryczne z działalności zespołu „Akcja Zapomóg” (przewodniczący zespołu),
 • sprawozdanie finansowe (Skarbnik ZG SW),
 1. Dyskusja nad sprawozdaniami – zatwierdzenie.
 2. Prezentacja planu pracy oraz planu finansowego na 2018 rok – (zatwierdzenie).
 3. Dyskusja nad formą przygotowań do Jubileuszu 100-lecia AGH (wydawnictwa Jubileuszowe – Kronika Kół SW itp.).
 4. Wstępny projekt obchodów Jubileuszu 75-lecia SW (2020 rok).
 5. Sprawy osobowe SW – nowi członkowie, wyróżnienia, odznaczenia.
 6. Omówienie działań bieżących:
 • wstępna ocena działania nowego systemu składek członkowskich,
 • nowy system zapisów na imprezy i wydarzenia w SW,
 • ocena prac nad nowym systemem komputerowym dla SW (ewentualna prezentacja systemu), dalsze plany,
 • nowa strona Internetowa SW,
 • Zarządzenie Kanclerza w sprawie ograniczenia ilości i przesyłek pocztowy i ich statusu,
 • Vivat Akademia – kolejny numer (ograniczenia ilości egzemplarzy, korzystanie z wersji elektronicznej) – wyniki,
 • podsumowanie spotkań Świąteczno-Noworocznych w SW,
 • propozycja rozszerzenia współpracy z ZNP w sprawie,
 • omówienie przygotowań do Ew. wakacyjnej wyprawy SW AGH,
 • informacja o wykładzie SW na Forum Uniwersytetu Otwartego w dniu 7 kwietnia 2018 roku.
 • aktywność w zakresie pozyskiwania nowych członków SW.
 1. Inne sprawy bieżące i wolne wnioski.
 2. Zakończenie zebrania.

Najważniejszymi celami zebrania były przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego stowarzyszenia za 2017 rok, wcześniej wstępnie przyjętego przez Prezydium ZG na posiedzeniu w dniu 20 luty 2018 roku oraz na uzupełnionego dyskusja na posiedzeniu części zarządu w dniu 19 kwietnia 2018 roku.

Po prezentacji sprawozdań uzupełnionych o działania Zespołu ds. Akcji Zapomóg oraz opinii Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i przeprowadzonej dyskusji, Zarząd Główny przyjął sprawozdania, rekomendując je Krajowemu Zjazdowi Delegatów. Zarząd podjął również decyzje o przeprowadzeniu wśród Delegatów na VIII Krajowy Zjazd Stowarzyszenia głosowania elektronicznego i korespondencyjnego nad wnioskiem o zatwierdzenie ww. sprawozdań.

Zarząd przyjął również zaprezentowany w skrócie plan pracy ZG SW AGH na 2018 rok.

Na zebraniu zostało zaprezentowane ostatecznie nowe logo, które było przedmiotem analiz i dyskusji na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2017 roku. Zarząd Główny wybrał 3 spośród 9 propozycji, upoważniając prezydium do dopracowania znaku i ostatecznego jego przyjęcia. Znak został oficjalnie zaprezentowany członkom stowarzyszenia na dorocznym Koncercie Noworocznym w dniu 15 stycznia 2018 roku co uznano za datę jego oficjalnego wprowadzenia.

Wątpliwości zgłosił kol. dr inż. Jerzy Nowakowski twierdząc, ze znak jemu osobiście się nie podoba.

Wyjaśnienia udzielił przewodniczący SW, wskazując na możliwość wcześniejszego prowadzenia dyskusji i wobec braku sprzeciwu, poza dwoma głosami korygującymi, propozycję logo przyjęto. Znak jest spójny z systemem identyfikacji wizualnej uczelni, nie ingerując jednocześnie w sposób niedozwolony w jego materię.

Znak ten został zaakceptowany przez Rektora AGH w odróżnieniu od znaku dotychczasowego, dla którego w dokumentacji stowarzyszenia nie ma żadnych materiałów (brak autora, brak decyzji o jego wprowadzeniu).

Następnie Zarząd Główny wysłuchał informacji o bieżących działaniach stowarzyszenia.

Ważnym elementem była również prezentacja:

 • nowego systemu informatycznego do obsługi stowarzyszenia,
 • nowej strony internetowej stowarzyszenia,
 • nowego systemu elektronicznych zapisów na wszystkie wydarzenia organizowane przez SW, tym również uroczystości ponownej immatrykulacji po 50 latach „Złoty Indeks”.

Powyższe prezentacje zostały przyjęte z pełną aprobatą.

Szczegółowe sprawozdanie z posiedzenia Zarządu znajda się w protokole, który zostanie zamieszczony na stronie www.

prof. Piotr Czaja – Przewodniczący SW AGH