NON OMNIS MORIAR… – ZESZYT 2021

Wstęp
profesora Jerzego Lisa
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie

Szanowni Państwo,

Początek listopada jest szczególnym czasem, kiedy towarzyszy nam pamięć o zmarłych. Oderwani od codzienności zatrzymujemy się, składamy kwiaty i palimy znicze kierując swoje myśli do Tych, którzy odeszli. Każdego roku wspominamy członków społeczności akademickiej, których nie ma już wśród nas.
Tradycja nakazuje nam w ten szczególny czas pamiętać o bliskich, ale w naszym życiu ważni są nie tylko rodzice, dziadkowie, przyjaciele. Ważni są też ludzie i dziedzictwo, jakie po nich zostało, dzięki którym możemy rozwijać swoje zdolności, zainteresowania, zdobywać wykształcenie.
Szczególnym szacunkiem i pamięcią otaczamy tych, którzy życie oddali w niezwykłych okolicznościach. Pochylamy się nad mogiłami żołnierzy poległych w walce o naszą wolność i niepodległość. W AGH zapalamy znicze pod tablicami ofiar „Sonderaktion Krakau”, ale chcemy także swą pamięcią wracać do wszystkich na krakowskich nekropoliach wiedząc, że nasi bliscy będą żyć tak długo jak długo będą w naszej pamięci. Dlatego też z inicjatywy Stowarzyszenia Wychowanków AGH pragniemy oddać w Państwa ręce kolejne opracowanie, które pomoże przybliżyć sylwetki naszych poprzedników oraz wskazać miejsca ich wiecznego spoczynku. Starać się będziemy, aby w kolejnych zeszytach tego wydawnictwa pojawiły się osoby, do których uda się dotrzeć naszym bibliografom, którym w tym miejscu pragnę gorąco podziękować.
Aktualny zeszyt poświęcony jest pamięci Rektorów AGH. Społeczność naszej uczelni w tym szczególnym czasie łączy potrzeba wspomnień. Z jednej strony jest ona wyrazem szacunku wobec zmarłych, z drugiej, pełni ważną rolę czynnika budującego naszą tożsamość. Niech w tym szczególnym czasie połączy nas również wspólna pamięć o tych którzy odeszli.
„Kochaliśmy ich za życia, nie zapomnijmy i po śmierci” – św. Ambroży.

Niech odpoczywają w pokoju.

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Rektor AGH

Po kliknięciu na obraz okładki, przejdą Panstwo do publikacji