XXVII Kongres Techników Polskich, V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i XIII Polski Kongres naftowców i Gazowników

Serdecznie zapraszamy wszystkich Wychowanków AGH do udziału w zbliżających się wydarzeniach, które mogą Państwa zainteresować. Ważnym celem inżynierskich zjazdów jest integracja środowiska i wymiana wiedzy oraz doświadczeń.

  • XXVII Kongres Techników Polskich i V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

XXVII Kongres Techników Polskich, odbędzie się    23-25 czerwca 2022 r. w Gliwicach.   Podczas wydarzenia odbędzie się również  V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich,  którego tegorocznym hasłem jest   “Inżynierowie dla zdrowej planety”.

Głównymi organizatorami obu imprez są: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, Politechnika Śląska, Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej.

Planowany na czerwiec 2022 r. V SZIP odbędzie się w Gliwicach i jest współorganizowany przez Politechnikę Śląską. Temat przewodni Zjazdu – „Inżynierowie dla zdrowej planety” nawiązuje do dwóch najważniejszych problemów współczesności: pandemia i zmiany klimatyczne. Organizatorzy chcą pokazać społeczeństwu, że technika i jej twórcy mogą w sposób aktywny i efektywny włączyć się w utrzymanie takiego stanu naszej planety, aby człowiek i przyroda mogły na niej nadal żyć i rozwijać się.

Więcej informacji o tym wydarzeniu można znaleźć na stronie: https://www.szip.org.pl/

  • XIII Polski Kongres Naftowców i Gazowników:

„Proklimatyczne Transformacje” To największe wydarzenie branży nafty i gazu w Polsce, inaugurujące również obchody Roku Łukasiewicza, wielkiego odkrywcy i wizjonera. Odbędzie się w Bóbrce 2-3 czerwca 2022, a jego tematyka obejmować będzie zagadnienia związane z transformacją i nową strategią przemysłu naftowego i gazowniczego.

Obszary tematyczne 13 Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników

  • miejsce paliw węglowodorowych w bilansie energetycznym kraju, perspektywy rozwoju bazy zasobowej, udostępnianie i ochrona złóż węglowodorów
  • wpływ na klimat i środowisko przemysłu naftowego i gazowniczego
  • zastosowanie wodoru oraz odnawialnych paliw węglowodorowych w transformacji energetycznej
  • bezpieczeństwo magazynowania paliw odnawialnych w strukturach geologicznych oraz ich transport rurociągami
  • geologiczna sekwestracja i bezpieczny transport CO2
  • udostępnianie i wykorzystanie energii geotermalnej
  • przeróbka odpadów w kierunku biokomponentów węglowodorowych, paliwa syntetyczne
  • technologie przyjazne środowisku w przemyśle rafineryjnym

Bieżące informacje można znaleźć pod adresem: https://www.sitpnig.pl/13-pknig-pl