Stowarzyszenie Wychowanków AGH na jubileuszu 30-lecia Górniczej Izby Przemysłowo Handlowej w Katowicach

W dniu 7 marca 2022 roku w budynku Filharmonii Śląskiej w Katowicach odbył się Jubileuszowy Koncert Noworoczny z okazji 30‑lecia działalności na polskim rynku Górniczej Izby Przemysłowo Handlowej.

Cała uroczystość odbyła się w cieniu inwazji Rosji na Ukrainę, dlatego w czasie jej trwania pojawiło się wiele akcentów świadczących o naszej solidarności z narodem ukraińskim.

W czasie uroczystości odbyła się doroczna gala konkursowa „Górniczy Sukces Roku”, podczas której wręczono laureatom przyznawana  corocznie nagrody i wyróżnienia  w następujących kategoriach:

  • Osobowość roku
  • Innowacje (w górnictwie)
  • Ekologia

Laureatów konkursu wyłania Kapituła funkcjonująca w Izbie pod kierownictwem jej Prezesa pana Janusza Olszowskiego. Stanowi ją grono znanych specjalistów z zakresu górnictwa:

profesorowie: Marek Cała, Piotr Czaja, Józef Dubiński, Monika Hardygóra, Franciszek Plewa, Krystian Probierz, Stanisław Prusek, Jacek Sobczyk,

doktorzy: Jerzy Kicki, Andrzej Tor

inżynierowie: Janusz Olszowski, Henryk Paszcza, Jarosław Zagórowski.

Decyzją Prezesa Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Izbę w czasie gali konkursowej reprezentował prof. Piotr Czaja – prezes Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

Prof. Piotr Czaja zaprezentował skrócony protokół z obrad Kapituły, a następnie wręczył wyróżnienia razem z panem Piotrem Pyzikiem – Wiceministrem do spraw Górnictwa w Ministerstwie  Aktywów Państwowych.

Wyniki konkursu są następujące:

a) W kategorii „Osobowość”:

  • nagroda dla Pan Artura Wasila – Prezesa Lubelskiego Węgla Bogdanka SA, wychowanka AGH, absolwenta wydziału Górniczego AGH (2002 r.), członka SW. Nagrodę przyznano za całokształt działalności o szczególnym znaczeniu dla polskiego górnictwa w obszarze praktyki,
Laureat nagrody: Osobowość Roku prezes Artur Wasil (w środku) z ministrem Piotrem Pyzikiem (z prawej) i prezesem SW AGH – Piotrem Czają. (Fot. A. Miozga).

b)  W kategorii „Innowacyjność”:

  • nagroda dla Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za poprawę warunków klimatycznych, poprzez wdrożenie technologii wytwarzania lodu binarnego, jako czynnika zwiększającego moc klimatyzacji centralnej.
  • wyróżnienie dla Polskiej Grupy Górniczej za Portal szkoleniowo-rozwojowy, połączony z aplikacją CMS (Course Management System).
  • wyróżnienie dla TAURON Wydobycie S.A. za innowacyjne rozwiązania techniczne zastosowane w górniczym wyciągu szybowym szybu „Janina VI”, podnoszące efektywność i bezpieczeństwo pracy.
Laureaci nagrody i wyróżnień w kategorii: Innowacyjność. (Fot. A. Miozga).

c) W kategorii „Ekologia”:

  • wyróżnienia dla TAURON Wydobycie S.A. i Głównego Instytutu Górnictwa za opracowanie koncepcji wykonania eksperymentalnej pokrywy rekultywacyjnej fragmentu hałdy, z wykorzystaniem materiałów i odpadów oraz budowy poligonu doświadczalnego w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu, w ramach projektu RECOVERY.
  • wyróżnienie dla Głównego Instytutu Górnictwa za BioCargo – Urządzenie do analizy stanu fizjologicznego osadu czynnego i toksyczności ścieków oraz transportu środowiskowych próbek biologicznych.
Laureaci nagrody i wyróżnień w kategorii: Ekologia  (Fot. A. Miozga).

Galę zakończył wspaniały koncert w wykonaniu muzyków Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Zabrzańskiej Sławomira Chrzanowskiego.  Wraz z orkiestrą wystąpili soliści Iwona Socha i Adam Sobierajski.

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego (fot. A. Miozga).
Soliści koncertu: Iwona Socha i Adam Sobierajski (fot. A. Miozga).

Podczas swego wystąpienia prezes SW AGH prof. Piotr Czaja złożył na ręce pana Prezesa Górniczej Izby Przemysłowo Handlowej pana Janusza Olszowskiego gratulacje, podziękowania za 30 lat owocnej pracy oraz życzenia „sukcesów” na dalsze lata. Prezes  złożył także życzenia wszystkim paniom – jako że koncert odbywał się w przededniu ich święta Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Wszelkie informacje o działalności Górniczej Izby Przemysłowo Handlowej można znaleźć na stronie internetowej pod adresem:  http://www.giph.com.pl/

Relację przygotował:
Piotr Czaja
Prezes SW AGH