Prof. Wacław Muzykiewicz – Złotym Inżynierem 2021 – Przeglądu Technicznego

Jak już wcześniej informowaliśmy nasz Wiceprezes prof. Wacław Muzykiewicz profesor Wydziału Metali Nieżelaznych AGH, wspierany  przez społeczność Stowarzyszenia Wychowanków AGH dostąpił zaszczytu uzyskania tytułu ZŁOTY INŻYNIER 2021 w kategorii Nauka. Uroczystość  wręczenia statuetek i dyplomów laureatom 28. edycji Plebiscytu „Przeglądu Technicznego” o tytuł „Złotego Inżyniera”, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, odbyła się 30 marca 2022 r. w Warszawskim Domu Technika. W załączeniu, prezentujemy zdjęcie organizatorów, dokumentujące moment wręczenia statuetki i dyplomu, połączonego z prezentacją laureata.

Wręczenie godności Złotego Inżyniera (Fot. Janusz M. Kowalski, NOT, PT).

Statuetkę i dyplom laureaci otrzymywali z rąk ministrów Andrzeja Dery, reprezentującego Prezydenta RP i Wojciecha Murdzka, reprezentującego MEiN, w towarzystwie Prezes FSNT NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny, gospodarza wydarzenia i Redaktor Naczelnej „Przeglądu Technicznego” Martyny Jachimowicz. Pani Martyna Jachimowicz, od 1 stycznia tego roku, zastąpiła na tym stanowisku Panią Ewę Mańkiewicz-Cudny – po blisko 33 latach Jej kierowania pismem. Pismem obecnym na rynku prasowym od 156 lat – najstarszym w Polsce, drugim w Europie.

Po uroczystościach oficjalnych, uświetnionych pięknym koncertem fortepianowym, odbyło się spotkanie laureatów z Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Klub Złotego Inżyniera.

Spotkanie laureatów z Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Klub Złotego Inżyniera (Fot. Janusz M. Kowalski, NOT, PT).

Panu profesorowi Wacławowi serdecznie gratulujemy i dziękujemy, za tak godne i skuteczne reprezentowanie inżynierskiego środowiska naukowego AGH i całej rzeszy jej Wychowanków.