Pierwsze Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Wychowanków AGH 21.04.2022 r.

W dniu 21 kwietnia 2022 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Stowarzyszenia Wychowanków AGH powołanej przez IX Krajowy Zjazd Delegatów  SW.

W  posiedzeniu uczestniczyli między innymi:

 • Przewodniczący Rady – prof. Jerzy Lis – rektor AGH
 • Sekretarz Rady prof. Mirosław Karbowniczek
 • Były rektora AGH prof. Tadeusz Słomka
 • Prezes SW AGH prof. Piotr Czaja
Fot. Z. Sulima
Fot. Z. Sulima

W obradach uczestniczyły łącznie  32 osoby. Byli wśród nich Członkowie Honorowi SW AGH, przedstawiciele Związków Zawodowych uczelni oraz liczni przedstawiciele kół terenowych.

Program posiedzenia obejmował

 1. Powitanie przybyłych .
 2. Zatwierdzenie porządku obrad Rady
 3. Krótka informacja o  wprowadzonych zmianach w Stowarzyszeniu i koncepcji funkcjonowania Rady Stowarzyszenia.
 4. Prezentacja projektu regulaminu Rady SW AGH.
 5. Dyskusja oraz uchwalenie „Regulaminu funkcjonowania Rady Stowarzyszenia Wychowanków AGH
 6. Ustalenia dotyczące  Wice przewodniczących Rady.
 7. Informacja  o  pracy w  Zespołach  Problemowych (komisjach)  działających  przy Zarządzie SW.
 8. Ustalenie spraw technicznych funkcjonowania  Rady:
  • częstość i  terminy spotkań,
  • sprawy komunikacji.
 9. Wolne wnioski i wypowiedzi.
 10. Zamknięcie posiedzenia Rady.

Przebieg posiedzenia

Wprowadzenia dokonał Prezes Stowarzyszenia prof. Piotr Czaja informując o powstaniu tego gremium oraz o powierzeniu jego przewodnictwa urzędującemu Rektorowi AGH prof. Jerzemu lisowi, którego powitał i przekazał prowadzenia.

Prof. J. Lis powitał uczestników spotkania wymieniając z nazwiska prof. T Słomkę (byłego rektora)  oraz pozostałych uczestników informując jednocześnie o strukturze personalnej Rady.

W skład Rady wchodzą:

 • Wszyscy Honorowi członkowie Stowarzyszenia (26 osób),
 • Rzecznicy wyróżniających się aktywnością Kół terenowych,
 • Wychowankowie – przedsiębiorcy – aktywni we współpracy z uczelnią,
 • Przedstawiciele  związków zawodowych w AGH i osoby zajmujące się sprawami pracowniczymi i emerytami.

Informacja o wprowadzonych zmianach w Stowarzyszeniu i koncepcji funkcjonowania Rady Stowarzyszenia.
Prezes SW prof. Piotr Czaja przedstawił:

 • Informacje o historycznej i obecnej strukturze Stowarzyszenia po przyjęciu nowego statutu w roku 2020.
 • Struktura Rady i najważniejsze jej funkcje.
 • Najważniejsze plany  SW AGH na najbliższe lata.
 • Oczekiwania Zarządu SW względem Rady.

Prezentacja projektu regulaminu Rady SW AGH

a)    Sekretarz Rady prof. M. Karbowniczek przedstawił projekt regulaminu funkcjonowania Rady zaproponowany przez Zarząd SW dokonując na bieżąco korekty i zmian w jego tekście na podstawie prowadzonej dyskusji.

b)    Ostatecznie uzgodnioną z zebranymi  treść regulaminu poddano pod głosowanie, w wyniku którego został on przyjęty jednomyślnie. Tekst regulaminu znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce dotyczącej Rady.

Ustalenia dotyczące  Wiceprzewodniczących Rady

Po krótkiej dyskusji, w której udział wzięli między innymi, przewodniczący Rady prof. Jerzy Lis, oraz kilku członków rady przyjęto zapis w regulaminie, że wiceprzewodniczących zarówno liczbę jak też konkretne osoby zaproponuje i uzgodni z Radą jej przewodniczący.

Pierwszym uzgodnionym wiceprzewodniczącym został obecny na obradach były Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka.

Informacja  o  pracy w  zespołach  problemowych (komisjach)  działających  przy Zarządzie SW.

a)    Prezes SW AGH prof. Piotr Czaja zaprezentował 9 powołanych przez Zarząd zespołów problemowych (Komisji).

b)    Prezes zasugerował, aby chętni członkowie Rady dobrowolnie zgłosili akces do współpracy z poszczególnymi komisjami. Chętni do wsól pracy zostali poproszeni o  wypełnieni  załączonej w materiałach deklaracji.

c)    Zebrani wyrazili aprobatę dla takiego rozwiązania. Deklaracje wypełniło 19 członków rady wskazując wolę pracy we wszystkich komisjach.

Komisja problemowaLiczba osób wyrażających wolę współpracy
 1. Komisja Strategii i Rozwoju  SW6
2. Komisja Organizacyjna3
3.  Zespół  redakcyjny „VIVAT AKADEMIA”2
4. Komisja  Sportu Turystyki i Rekreacji4
5. Komisja  Socjalna „Akcja Zapomóg SW”6
 6. Komisja  ds. kontaktu z Kołami Terenowymi1
6. Komisja organizacji  wydarzeń okolicznościowych3
7.  Komisja  Wydawnicza1
8. Komisja  odznaczeń i wyróżnień w SW AGH4
9. Forum Firm rodzinnych rodem z AGH1

Ustalenie spraw technicznych funkcjonowania  Rady.

a)    Częstość i  terminy spotkań Rady: Prezes SW AGH zasugerował, aby spotkania Rady odbywały się dwa razy w roku przy okazji innych wydarzeń jak spotkanie świąteczne, koncert noworoczny, czy inne uroczystości.

 • Przyjęto zasadę, że spotkanie wiosenne odbywać się będzie zawsze w pierwszy czwartek wypadający w kwietniu po świętach Wielkanocnych o godz. 10.00.
 • Spotkanie jesienne lub zimowe odbywać się będzie w terminie wybranym przez Przewodniczącego Rady.

b)   Sprawy komunikacji:
Przyjęto zasadę, że wszystkie informacje i materiały będą dostarczane do członków Rady w formie elektronicznej. Dodatkowe informacje mogą być przesyłane w postaci SMS-ów lub w rozmowach telefonicznych.

Wolne wnioski i wypowiedzi

a)   W ramach wolnych wniosków wystąpiła delegacja koła Trybunalskiego (mgr Antoni Michalak i mgr Bolesław Herudziński), która podziękowała za zaproszenie do pracy w Radzie oraz przekazała pamiątkowe dyplomy.

b)   Prof. Piotr Czaja podziękował wszystkim zebranym, a szczególnie JM rektorowi prof. Jerzemu Lisowi za prowadzenie posiedzenia oraz sekretarzowi prof. Mirosławowi Karbowniczkowi.

Zamknięcie posiedzenia Rady

Dziękując zebranym za podjęcie pracy w Radzie i udział w pierwszym jej posiedzeniu przewodniczący zamkną posiedzenie.

Informację przygotowali:

Sekretarz Rady:           prof. Mirosław Karbowniczek
Prezes SW AGH:          prof. Piotr Czaja

SKŁAD RADY STOWARZYSZENIA WYCHOWANKÓW AGH

PRZEWODNICZĄCY RADY –JM REKTOR AGH – PROF. DR HAB. INŻ. JERZY LIS

SEKRETARZ RADY – PROF. DR HAB. INŻ. MIROSŁAW KARBOWNICZEK

Członkowie p.t.:

mgr inż. Andruszko Wacław
mgr inż. Bałuch Adam
prof. Barchański Bronisław
mgr inż. Bochenek Antoni
mgr inż. Bokwa Longin
mgr inż. Buffi Piotr
mgr inż. Czarnecki Janusz
prof. Dańko Józef
dr Dudzic Tadeusz
dr Dyczko Artur
mgr inz. Gas Jerzy
mgr inż.Gil Jan
mgr inż. Gołkowski Marian
mgr inż. Grabowski Józef
mgr inż. Herudziński Bolesław
prof. Karwan Tadeusz
prof. Kąkol Zbigniew
dr Klempka Ryszard
mgr inż. Kojder-Ogarek Ewa
mgr inż. Konieczko Henryk
mgr inż. Kraiński Michał
mgr inż. Kustra Arkadiusz
mgr inż. Limanówka Józef
mgr inż. Lubera Dariusz
doc. Matl Kazimierz
mgr inż. Michalak Antoni
mgr inż. Miga Andrzej
prof. Mitkowski Stanisław
mgr inż. Niewiara Ewa
mgr inż. Nowak Wiesław
mgr inż. Parzniewski Tomasz
mgr inż. Pawełczyk Henryk
dr Pitera Helena
dr Ropa Czesława
dr Sala Dariusz
dr Sas Jan
mgr inż. Skuza Marek
prof. Słomka Tadeusz
mgr inż. Stach Radosław
mgr inż. Środek Bronisław
mgr inż. Świderski Dariusz
prof. Tadeusiewicz Ryszard
prof. Tajduś Antoni
dr Tokarski Stanisław
mgr inż. Uherek Tadeusz
mgr inż. Wacławik-Wróbel Renata
mgr inż. Ziajka Tomasz