„Wręczenie Wyróżnień ABsolwent AGH Roku 2021”

Nadszedł ten czas w roku, gdy ogłaszamy Zwyciężców Konkursu „Absolwent AGH Roku 2021”

W odbywającym się od sześciu lat konkursie wyłaniającym Wychowanków, którzy swoją ponadprzeciętną pomysłowością i aktywnością ożywiają polski biznes, promując tym samym swoją uczelnię.

Konkurs rozstrzygany jest zawsze na początku roku kalendarzowego, a jego kulminacją jest wręczenie honorowych wyróżnień i statuetek podczas dorocznej Galii Konkursowej i Koncertu Noworocznego odbywającego się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. W bieżącym roku ze względu na panującą pandemię korona wirusa SAR S-COV-2 doroczny koncert nie odbył się.

18 maja 2022 roku w Sali konferencyjnej rektora AGH odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień, którego dokonał prof. Jerzy Lis – Rektor AGH.

W swoich wystąpieniach prof. Jerzy Lis, dr Janusz Michałek oraz prof. Piotr Czaja podkreślili znaczenie jakie dla AGH ma wcielanie w życie efektów dobrego wykształcenia w uczelni przejawiające się tworzeniem wspaniałych wynalazków oraz firm podejmujących ich produkcję. O sile i randze uczelni stanowią zarówno wybitni profesorowie i pozostali pracownicy naukowi jak również jej wychowankowie rozsiani po całym świecie.

Zwycięzcami konkursu w 2022 roku zostali:

Absolwent Roku 2021:

Dr inż. Janusz Michałek – Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, z wyróżnieniem

W 2017 roku uzyskał z wyróżnieniem tytuł doktora nauk społecznych Uniwersytety Śląskiego oraz MBA Executive w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

Ukończył również Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania i Organizacji w Jednostkach Samorządowych i Podległych na Politechnice Krakowskiej

Ukończył również Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania i Organizacji w Jednostkach Samorządowych i Podległych na Politechnice Krakowskiej

Od początku swojej kariery zawodowej związany z regionem Podbeskidzia m.in. jako Prezes Zarządu, a następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Ekosystem Sp. z o.o. w  Cięcinie, a także Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Żywcu.

Jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce oraz Członkiem Rady Nadzorczej MPEC Ekoterm Sp. z o.o. w Żywcu.

Odpowiadał za realizację jednego z największych w Polsce projektów w ramach Funduszu Spójności: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza I i II”.

Od 2017 roku jako Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA (KSSE) rozwija i zarządza, według rankingu FDI Business Financial Times, najlepszą strefą ekonomiczną w Europie. 

Aktywny działacz na rzecz innowacyjnego Śląska – założył Komitet Zarządzający Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości” któremu przewodniczy, a jako Członek Rady Uczelni Politechniki Śląskiej służy wiedzą i doświadczeniem angażując się w projekty na styku nauki, przemysłu i edukacji, m.in. w: Klaster Silesia Automotive and Advanced Manufacturing, Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, Polsko-Niemieckie Centrum Hybrydowych Konstrukcji   Lekkich, Rada d.s. Elektromobilności Województwa Śląskiego.

Członek Rady Ekspertów w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów „Nostra Res”.

Janusz Michałek jest przykładem człowieka, dla którego sprawnie zarządzany, oparty na rodzimych zasobach biznes oraz działalność proekologiczna i prospołeczna stanową spójną całość.

Absolwent Junior Roku 2021:

Dr inż. Rafał Samborski – Absolwent i Doktor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Wydziału Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji WIEiT (Katedra Elektroniki)

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydziału Filozofii

Ukończył również Enterpeneurial Studies w Ivey Business School at Western University

Rafał Samborski jest przedsiębiorcą z silnym zapleczem technicznym i akademickim. Jest autorem i współautorem recenzowanych artykułów naukowych z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów. Jego naukowe oraz biznesowe działania nakierowane są na praktyczne zastosowanie innowacyjnych technologii w i badaniach naukowych i medycynie, a także dla celów diagnostycznych w służbie zdrowia.

Prezes i współzałożyciel Consonance oraz Cardiomatics.

Consonance, jako firma zajmująca się projektowaniem oraz budową sprzętu i oprogramowania, pozwala swoim klientom wprowadzić w życie koncepcje i pomysły innowacyjnych rozwiązań w branży medycznej. Klientami Consonance są start-upy oraz międzynarodowe przedsiębiorstwa takie jak: Pfizer, Polpharma, NEUCA Group, USP Zdrowie, World Hearing Centre, AGH University of Science and Technology.

Cardiomatics to rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję, które stanowi obiecującą alternatywę dla oprogramowania holterowskich badań EKG ze względu na wiarygodność zastosowanych algorytmów, szybkość i  trafność analizy ogromnej ilości danych medycznych, a  także przyjazny sposób komunikacji z użytkownikiem.  Produkty Cardiomatics, pozwalają demokratyzować medycynę, dając możliwość szerokiemu gronu lekarzy i pacjentów na dostęp do zaawansowanej technologii, dzięki której rzetelna i szybko dostępna diagnoza kardiologiczna nie jest przywilejem elit. Jest chmurowym oprogramowaniem, do którego przekonało się już 900 klinik i szpitali w Szwajcarii, Austrii, Niemczech, Danii i Polsce.

Rafał Samborski, to człowiek skupiony na poszukiwaniu rozwiązań, entuzjasta zastosowania sztucznej inteligencji dla celów codziennej praktyki diagnostycznej oraz w badaniach klinicznych.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w podbijaniu świata i rozsławianiu dobrego Imienia i potęgi AGH!

SW AGH