RAJD TATRZAŃSKI AGH Szlakiem prof. Walerego Goetla

W roku  2022 ogłoszonym w AGH rokiem  profesora Walerego Goetla  odbywa się szereg imprez przypominających sylwetkę i dokonania tego wielkiego uczonego i Rektora AGH. Profesor Walery Goetel był także wielkim miłośnikiem gór, a w szczególności polskich Tatr. Był współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego i wielu innych organizacji o charakterze sportowo-turystycznym.

W dniach 4-5 czerwca 2022 roku odbył się w Tatrach Rajd AGH zorganizowany przez Stowarzyszenie Wychowanków AGH, Fundację dla AGH i Klub Organizatorów i Sympatyków Turystyki „Hawiarska Koliba” przy znaczącym wsparciu Centrum Komunikacji Marketingu AGH. Za bazę rajdu obrano ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy Szkoły Głównej i Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie o wdzięcznej warszawskiej nazwie „Marymont”, położonego malowniczo w dolinie Kościeliskiej.

Ośrodek „Marymont” w Kirach (fot. strona internetowa ośrodka)

Niektórzy uczestnicy rajdu zameldowali się w Ośrodku już w piątek 3 czerwca rozpoczynając tym samym to wspaniałe spotkanie integracyjne wychowanków uczelni, jej pracowników i studentów z władzami uczelni, władzami Stowarzyszenia Wychowanków i kierownictwem Fundacji dla AGH.

Sam program rajdu przewidywał:

4 czerwca (sobota)
Dojazd do bazy rajdu we własnym zakresie

8.00 – Start grupy trasą nr 2 (trasa dla zaawansowanych!)
10.00 –Start grupy trasą nr 1 (trasa łatwa)

12.00 – 14.00 Spotkanie uczestników w Schronisku na Hali Ornak.

Spotkanie z Władzami AGH. Przedstawienie postaci Prof. Walerego Goetla. Ciekawostki i związki z Tatrami Patrona Rajdu. Zainstalowanie okolicznościowej pieczęci turystycznej w schronisku. Wspólne biwakowanie, odpoczynek, posiłek, napoje.

16.00 – Powrót do Ośrodka i miejsc noclegowych.

18.00 – Spotkanie integracyjne uczestników.

5 czerwca (niedziela)

9.0010.00 – wspólne śniadanie i spotkania pożegnalne.

10.00-13.00 –   indywidualne spacery po szlakach turystycznych Tatr.

13.00 – wyjazd uczestników do swoich miejsc zamieszkania.

Głównym gadżetem rajdowym była piękna koszulka z pieczęcią okolicznościową Roku Walerego Goetla  widoczna w logo rajdu, która wyróżniała rajdowych uczestników.

W sobotę 4. czerwca wczesnym rankiem do ośrodka dotarł sam Magnificencja Rektor prof. Jerzy Lis z dwoma prorektorami prof. Markiem Gorgoniem i prof. Wojciechem Łużnym. Metę pierwszego dnia wędrówki wyznaczono w schronisku im. Prof. Walerego Goetla na hali Ornak, gdzie zaplanowano spotkanie i wykład na temat prof. Walerego Goetla. Organizatorzy przedzieli dwie trasy dotarcia na metę. Trasa trudna – dla zaawansowanych turystów górskich  przebiegała  następująco:  szlak „zielony” z Kir do Wyżni Kira Miętusa – „czerwony” na Chudą Przełęcz – „zielony” Wyżnia Tomanowa Polana – Hala Ornak. Czas przejścia: 5 godz. 45 min. Długość: 11 km. Najwyższy punkt 1850 m n.p.m Chuda Przełęcz. Jak widać do pokonania w pionie było ponad 900 m. Trasę te pokonali między innymi panowie  prorektorzy prof. Marek Gorgoń, prof. Wojciech Łużny oraz senior inż. Marek Olawa z Koła Rocznikowego Górnicy-73.

Przebieg trasy nr 2- trudniejszej

Na trasę łatwiejszą wyruszyli mniej zaawansowani kondycyjnie uczestnicy. Moment przed wyjściem przestał siąpić delikatny deszcz, a uczestników gotowych do drogi zarejestrowano  na poniższej fotografii.

Przed wyruszeniem na trasę rajdu (fot. Z. Sulima)

Trasa łatwiejsza prowadziła szlakiem „zielonym” z Kir na Halę Ornak -do Schroniska im prof. W. Goetla. Czas przejścia do 2 godzin. Długość: 5.9 km. Najwyższy punkt 1116 m n.p.m Tomanowa Dolina (przewyższenie około 210 m).

Przebieg trasy nr 1. (łatwiejszej – bez wejścia na szczyt Stary Wierch

Rajd to przygoda turystyczna, ale też wspólna wędrówka, która  daje szansę na wielorakie rozmowy o wszystkim. O towarzystwo JM Rektora zabiegali wszyscy, i większości się to udało. Pogoda się poprawiła,  wyszło słońce, a majestatyczne szczyty Tatr pokazały swoje prawdziwe piękno.

Niesione wysoko flagi AGH i Stowarzyszenia Wychowanków AGH zwracały uwagę innych wędrowców. Nawet z grupki stojącej na poboczu młodzieży usłyszeliśmy pozdrowienie: „Dzień dobry panie profesorze, miałem z panem zajęcia z budownictwa podziemnego, pozdrawiamy AGH.”

Na trasie chwila spoczynku i wtedy do wędrowców dołączyła wspaniała  reprezentacja najmłodszych uczestników – rozśpiewana grupa studentów członków klubu „Hawiarska Koliba”

W lekko przedłużonym czasie cel wędrówki został osiągnięty. Przy schronisku na hali Ornak organizatorzy zafundowali posiłek i zimne piweczko – jak przystało na poważnych wędrowców z AGH. Tu rozpoczęło się śpiewanie, biwakowanie i wspominanie.

Wspólne śpiewy na Hali Ornak. (fot. Z. Sulima)
Rajdowy posiłek (fot. Z. Sulima)

Koledzy z Koła  Rocznikowego  „Górniczy-73” pokazali swoje zdjęcie z tego samego miejsca zrobione 53 lata temu podczas rajdu 50-Lecia AGH w roku 1969. 

Wspomnienia z Rajdu 50-lecia AGH w roku 1969. (fot. oryginał: Marek Olawa,  kopia:  Z. Sulima)

Po krótkim odpoczynku w Sali pamięci schroniska na Ornaku odbył się piękny wspomnieniowy wykład o życiu i pasjach prof. W. Goetla wygłoszony przez Jego wnuka dr Piotra Chrząstowskiego. Zebranych przywitał JM Rektor prof. Jerzy Lis, a zgromadzeni odśpiewali słynny hymn „Hawiarskiej Koliby”, śpiewany od ponad pół wieku przez krakowskich studentów i nie tylko, a zatytułowany właśnie „Hawiarska Koliba”.

I popłynęła pieśń radosna   (….)  „nad pola nad  lasy nad urwiska” …. „piosenka rajdowa Hawiarskiej Koliby, piosenka krakowskich studentów”. A potem – już tylko niezwykłe wciągająca opowieść o życiu profesora W. Goetla. O tym jak się rozwijał, jak po Tatrach oprowadzał dwukrotną polską noblistkę Marię Skłodowską-Curie z córkami, jak uczył szacunku dla przyrody, jak kierował AG a potem AGH w trudnych czasach, jak tworzył, polskie organizacje turystyczne, sportowe i proekologiczne. 

Dr Piotr Chrząstowski o swoim dziadku prof. W. Goetlu (fot. Z. Sulima)

Uczestnicy rajdu pozostawili w schronisku pamiątkową tabliczkę o roku Walerego Goetla w AGH i pamiątkową pieczęć dla innych wędrowców odwiedzających to miejsce. Na zakończenie pobytu w schronisku pamiątkowe zdjęcie i powolny powrót do bazy.

Rajdowicze pod schroniskiem im. Prof. Walerego Goetla na Ornaku. (fot. Z. Sulima).

I znów niebiosa okazały nam łaskę. Na ostatnich 50 m trasy powrotnej pojawiły się krople deszczu, a po wejściu do ośrodka całą okolicę skapał rzęsisty deszcz.

Po wieczornej kolacji odbyło się tradycyjne rajdowe spotkanie integracyjne. Pan Rektor wręczył wielu osobom pamiątkowe albumy wydane z okazji jubileuszu 100-Lecia AGH, a reszta wieczoru upłynęła przy wtórze AGH-owskiej piosenki, której ton nadawał dr Stanisław Tokarski. Pojawiła się też młodzież z Hawiarskiej Koliby, która kontynuowała rozpoczęty przed południem koncert swoich rajdowych piosenek.

Hawiarska Koliba z Panem Rektorem po wieczornym koncercie (fot. P. Czaja)

Niedziela 5 czerwca 2022.

Zgodnie z programem – uczestnicy powoli rozjeżdżali się w swoje strony. Wybrane grupy udały się jednak na kolejną górską przygodę. Tym razem trasę zaproponował Pan Prorektor prof. Wojciech Łużny zachwalając jej malowniczość i bogactwo pięknych widoków oraz stopień trudności możliwy do pokonania przez seniorów 74+.

Po pokonaniu trasy długości  około 3 km i przewyższeniu około 200 m znaleźliśmy się na przełęczy Przysłop Miętusi, padła propozycja jej  modyfikacji polegającej na skróceniu drogi powrotu do bazy. Jak się okazało później – wiązało się to niestety z pokonaniem kolejnych 100 m w pionie i karkołomnym zejściem w dół (ponad 300 m) po bardzo stromej i mało wygodnej trasie (szlak czerwony).

Odpoczynek na polanie Ogon (fot. P. Czaja)

Mimo chwil grozy, zmęczenia i drżących nóg, cała ekipa powróciła do bazy szczęśliwie.

Do zakończenia tej rajdowej przygody pozostał tylko szczęśliwy powrót do Krakowa, co wczesnym popołudniem w niedzielę było jeszcze w miarę łatwe i szybkie.

W tym miejscu Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków AGH serdecznie dziękuje wszystkim organizatorom i uczestnikom tej pięknej, turystycznej przygody. Szczególnie serdecznie dziękujemy Panu Rektorowi prof. Jerzemu Lisowi oraz jego Prorektorom prof. M. Gorgoniowi i prof. W. Łużnemu za udział w rajdzie i wiele sympatycznych chwil spędzonych razem.

Serdecznie dziękujemy kol. dyrektorowi Arkadiuszowi Jesionkowi za kierowanie pracami przygotowawczymi. Dziękujemy dr Jerzemu Kickiemu oraz pani Barbarze Jezierskiej – dyrektorowi Centrum Komunikacji i Marketingu za skuteczne wspieranie prac przygotowawczych. Wszystkim, którzy tym razem nie stawili się na wędrowne szlaki – mówimy: żałujcie i poprawcie się bo nasze góry są piękne zawsze: wiosną, latem, jesienią i zimą, a miejsca w nich starczy dla wszystkich, którzy góry kochają i potrafią je szanować.

Na zakończenie rajdu Pan Rektor prof., Jerzy Lis zarekomendował aby takie rajdy czy inne imprezy sportowo-turystyczne odbywały się corocznie. Do tego apelu przyłącza się cały Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków AGH, całe kierownictwo Fundacji dla AGH oraz młoda reprezentacja „Hawiarskiej Koliby”. Proponujemy zatem aby terminem kolejnych rajdów był zawsze pierwszy weekend czerwca, a miejsca wędrówek, aby były w jakiś sposób powiązane z historią ludzi AGH.

Wszystkie zdjęcia dostępne są na stronie: http://foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=706

Relacje przygotował:

Piotr Czaja

Prezes Stowarzyszenia Wychowanków AGH

Rok 2022 rokiem prof. Walerego Goetla w AGH

Główny patron wydarzeń Roku profesora Walerego Goetla