Złoty Jubileusz- 50-lecie ukończenia studiów na Wydziale Metalurgicznym AGH w Krakowie przez absolwentów rocznika „Metalurgia’72”

1. Historia zjazdów koleżeńskich rocznika absolwentów „Metalurgia’72”

Po pierwszej immatrykulacji nowoprzyjętych studentów w roku akademickim 1966/67, odbywającej się w dniu 3 października 1966 roku, zaczęliśmy studiowanie na Wydziale Metalurgicznym AGH w dwóch kursach A i B po 120 osób.

Wówczas – przez całe nasze studiowanie, obowiązki rektora AGH pełnili:

 • prof. Kiejstut Żemaitis (w kadencji 1966-69),
 • prof. Jan Anioła (w kadencji 1969-72).

W tym czasie Dziekanem Wydziału Metalurgicznego był prof. Tadeusz Malkiewicz (w obu kadencjach 1966-72). Początkowo w kadencji 1966-69 prodziekanami naszego Wydziału byli (wymiennie): prof. Tadeusz Mazanek/Wojciech Rutkowski lub doc. Kazimierz Mamro/Jan Kowalski – kolejno ds. różnych. Natomiast w kadencji 1969-72 prodziekanami Wydziału byli: doc. Marek Raczyński – ds. nauki i kształcenia, doc. Józef Kozielski – ds. socjalno-bytowych, doc. Eugeniusz Wosiek – ds. studiów wieczorowych.

Naszymi nauczycielami i mentorami – na poszczególnych kierunkach dyplomowania, byli:

 1. Metalurgia Surówki i Stali: Kiejstut Żemaitis, Tadeusz Mazanek, Jan Janowski, Kazimierz Mamro, Ryszard Benesch, Marian Kruciński, Józef Kozielski, Zdzisław Kubas, Stanisława Jasieńska, Aleksandra Kusiak-Anioła, Marta Wyderko, Andrzej Łędzki, Jerzy Szczygieł (zz. metalurgii metali nieżelaznych),
 2. Przeróbka Plastyczna Metali: Wacław Leskiewicz, Piotr Wasiunyk, Eugeniusz Wosiek, Zbigniew Jaglarz, Marian Morawiecki, Jan Madej, Andrzej Nowakowski, Lucjan Sadok, Robert Szyndler, Jan Kazanecki, Maciej Pietrzyk,
 3. Gospodarka Cieplna i Budowa Pieców: Tadeusz Pawlik, Aleksander Schillak, Marek Raczyński, Franciszek Byrtus, Tadeusz Senkara, Roman Woźniacki, Aleksander Długosz, Andrzej Konkiel, Roman Kubisiak, Tadeusz Filar, Stanisław Słupek, Irena Słomska, Andrzej Szpilewicz,
 4. Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna: Tadeusz Malkiewicz, Wojciech Rutkowski, Stanisław Gorczyca, Wacław Różański, Hanna i Jerzy Frydrych, Karol Przybyłowicz, Kazimierz Kusiński, Jan Karp, Jerzy Ryś, Jan Pietrzyk, Olga Nielubowicz, Jan Leżański, Edmund Tasak,
 5. Inżynieryjno-Ekonomiczna: Ferdynand Szwagrzyk, Andrzej Dyr, Tadeusz Szostak, Feliks Zalewski, Anna Jankowska, Ireneusz Serwan, Krzysztof Studnicki, inni.

Po 11 semestralnych dziennych studiach magisterskich terminowo ukończyła je duża grupa absolwentów, a wszyscy z niej – w liczbie 132 absolwentów, uzyskaliśmy stopień zawodowy mgr inż. metalurga na poszczególnych kierunkach dyplomowania, a mianowicie: Gospodarki Cieplnej i Budowy Pieców – 35 osób, Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej – 34 osoby, Przeróbki Plastycznej – 31 osób, Metalurgii Surówki i Stali – 17 osób, i Inżynieryjno-Ekonomicznej – 15 osób. W kolejnych latach inne osoby także ukończyły „z poślizgiem” te studia na Wydziale i dołączyły do podstawowej grupy absolwentów „Metalurgia’72”.

Nasze koleżanki i koledzy – pochodzący spoza Krakowa, w okresie studiów mieszkali w akademikach: żeńskim „Babilonie”, mieszczącym się przy ul. Rostafińskiego 11, i męskim „Hefajstosie”, będącym akademikiem wydziałowym, mieszczącym się przy ul. Gramatyka 10.

W nich odbywały się „wszelkiego rodzaju koleżeńskie konsultacje naukowe”, a życie kulturalno-oświatowe skupiało się wokół klubu studenckiego „Filutek”, ul. Gramatyka 10. Klub ten został założony prawdopodobnie podczas obchodów jego Jubileuszu 40-lecia w 1971 roku. Działalność w nim była inspirowana i organizowana przez Zrzeszenie Studentów Polskich, a wśród działaczy wyróżnili się Rudek Kenig, Władek Peszko i Zenek Baran. To tutaj dzięki ich inicjatywie zorganizowano koncerty: Cz. Niemena, E. Demarczyk, M. Grechuty z zespołem Anawa, H. Frąckowiak, Trubadurów, Skaldów i wielu innych, czy wieczory autorskie znanych poetów bądź aktorów.

Klubem studenckim – mieszczącym się przy ul. Reymonta 17, były „Perspektywy”, działające pod patronatem Związku Młodzieży Socjalistycznej. Klub ten powstał na przełomie roku akad. 1969/70 w jednym z tamtejszych budynków AGH przy ul. Reymonta 17 w Krakowie. W nim działalność była kierowana i inspirowana przez członków tej organizacji młodzieżowej. W dniu 1 maja 1970 roku miało miejsce uroczyste jego otwarcie. W nim zebrała się grupa pasjonatów: Wiesław Nowak, Marian Pacanek i Marek Mazurkiewicz, która chciała coś robić, żeby wypełnić czas młodym ludziom czymś innym jeszcze niż tylko codzienną nauką. Temu przedsięwzięciu patronował profesor Kiejstut Żemajtis, ówczesny rektor AGH (w kadencji 1966-69). Klubowicze tworzyli prawdziwą kulturę studencką. Klub prowadził spotkania z wybitnymi ludźmi ze świata kultury i nauki (byli w nim publicysta i kompozytor Stefan Kisielewski, pisarz futurysta Stanisław Lem, poeta Ludwik Jerzy Kern, reportażysta Janusz Roszko), sportu – klub odwiedziły polskie kadry: piłkarska – z W. Lubańskim, S. Oślizłą i Z. Szołtysikiem na czele, oraz kolarska – z R. Szurkowskim, S. Szozdą i trenerem H. Łasakiem. Pomysłów na jego działalność nie brakowało, gdyż organizowano spotkania i dyskusje ze znanymi osobowościami z dziedziny kultury oraz występy popularnych zespołów młodzieżowych. Gościli tutaj popularni artyści estrady: Wojciech Młynarski, Czesław Niemen, Seweryn Krajewski i Krzysztof Klenczon z zespołem Czerwone Gitary, Trubadurzy, Skaldowie. W 10-lecie „Piwnicy pod Baranami”, w klubie gościła Ewa Demarczyk, a także Mieczysław Święcicki, Zygmunt Konieczny czy Krzysztof Litwin. Odwiedzał ten klub i występował w nim w formule „Teatru jednego aktora”, popularny bardzo już wtedy Ryszard Filipski.

Po ukończeniu studiów nasze koleżanki i koledzy znaleźli – okresowo lub na stałe, zatrudnienie wśród różnych pracodawców:

 • w ośrodkach naukowych w kraju, np. AGH: Kazimierz Satora, Rudolf Kenig, Wiesław Łapkowski, Andrzej Skołyszewski, Jerzy Kajtoch, Jakub Poznański, Władysław Presak, Barbara (Łagan) Surzycka; Politechnika Świętokrzyska: Zenon Baran, Leszek Cedro i Anna (Kowalska) Cedro; IMN: Ludwik Ciura i Teresa (Fabian) Ciura; IMŻ: Józef Gawor; Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej: Ryszard Barcik;
 • w krajowym hutnictwie, niektórzy na wysokich i kierowniczych stanowiskach: Wincenty Likus, Marian Pacanek, Czesław Skowronek, Andrzej Szydło, Stanisław Podwiński, Władysław Presak i wielu innych naszych kolegów na różnych stanowiskach ruchowych;
 • w przemyśle metalurgicznym za granicą na różnych stanowiskach ruchowych: Wojciech Harabasz – Niemcy, Szwajcaria i Czechy, Andrzej Kozioł – RPA, Roman Zbroja – Australia;
 • okresowo w administracji państwowej: Jerzy Bąkowski – prezydent Stalowej Woli, Ryszard Łukawski – prezydent Sosnowca;
 • wielu podjęło działalność w ramach prywatnego sektora: m.in. Wiesław Nowak – właściciel firmy NOVMAR;
 • a niektórzy wyjechali na stałe lub czasowo za granicę: Zofia Brzoza-Łuklińska – Anglia i Australia, Maria (Karolini) Gorski – Anglia i Kanada, Halina (Szuba) i Roman Zbrojowie – Australia, Wojciech Harabasz – Niemcy, Szwajcaria i Czechy, Krzysztof Chrzeszczyk – Niemcy, Andrzej Kozioł – RPA, Józef Koziarski – USA, itd.

W międzyczasie – podczas tych 50 lat odeszli od nas na zawsze Koleżanki i Koledzy, o których wiemy (Rocznik „Metalurgia’72” razem 34 os.):

 • Sekcja Gospodarki Cieplnej 11 os.: Anna Sentekx , Andrzej Bleinert, Michał Cioch, Krystyna (Daniluk) Grzegorczyk, Andrzej Leszczyński, Wiesław Lichnowski, Maria (Walas) Grelowska, Elżbieta (Szramik) Tarcholik, Marek Kołodziej, Waldemar Mądry, Władysław Walas,
 • Sekcja Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej 10 os.: Anna Boryczko, Jerzy Foremniak, Maria Pytlik, Jacek Serwicki, Anna (Marcela) Sieńko, Leszek Chrzanowski, Anna (Kowalska) Cedro, Lech Cedro, Zofia (Kistela) Jaworek, Andrzej Orlak,
 • Sekcja Metalurgii Surówki i Stali 5 os.: Ryszard Chwastek, Wanda (Parafińska) Pierzynka, Wiesław Stasielak, Marta Gajda, Józef Maślanka,
 • Sekcja Plastycznej Przeróbki Metali 6 os.: Wiesław Łapkowski, Rafał Olbromski, Jerzy Szczepaniak, Ryszard Tarcholik, Stanisław Malanowski, Ryszard Ogrodnik,
 • Sekcja Inżynieryjno-Ekonomiczna 2 os.: Barbara (Łagan) Surzycka, Tadeusz Konopka.

X – Anna Sentek nie ukończyła studiów, bo po IV roku została zastrzelona wraz z mamą w hotelu w Austrii.

Zebrani członkowie rocznika „Metalurgia’72” minutą ciszy uczcili pamięć Koleżanek i Kolegów, którzy zmarli dotychczas.

2. Ogólna charakterystyka zjazdów rocznika absolwentów „Metalurgia’72”

Po upływie 15 lat od ukończenia studiów przez nasz rocznik powstała wśród nas nieodparta chęć kontaktowania i potrzeba spotykania się poprzez organizowanie okresowych zjazdów koleżeńskich, przypadających w kolejnych jubileuszowych 5-leciach od ukończenia studiów. Kolejne zjazdy zorganizowano w różnych ośrodkach, a mianowicie:

 • zjazd w 15-lecie zorganizowano w dniach 9-10.10.1987 r. w Ośrodku Dydakt.-Kolonijnym Politechniki Krakowskiej w Woli Zręczyckiej k. Gdowa;
 • zjazd w 20-lecie zorganizowano w dniach 12-14.06.1992 r. w Ośrodku Konf. Polskiej Akademii Nauk w Mogilanach k. Krakowa;
 • zjazd w 25-lecie zorganizowano w dniach 19-21.09.1997 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Dobek” w Dobczycach;
 • zjazd w 30-lecie zorganizowano w dniach 27-29.09.2002 r. w Ośrodku Konf. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zawoi-Widłach;
 • zjazd w 35-lecie zorganizowano w dniach 01-03.06.2007 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Marta” w Szczawnicy;
 • zjazd w 40-lecie zorganizowano w dniach 25-27.05.2012 r. w Pensjonacie „Biały Potok” w Zespole „Dolina Białego” w Zakopanem;
 • zjazd z okazji 50. rocznicy rozpoczęcia studiów w roku akad. 1966/67 i odnowienia pierwszej immatrykulacji zorganizowany został w dniach 17-19.06.2016 roku, przy czym część oficjalna odbyła się na uczelni, a część towarzyska zorganizowana została w Zajeździe Kosynier w podkrakowskich Bibicach;
 • zjazd w 45-lecie zorganizowano w dniach 2-4.06.2017 r. w DW Jawor w Ustroniu-Jaszowcu;
 • zjazd z okazji Złotego Jubileuszu, tj. 50. rocznicy ukończenia studiów w roku akad. 1971/72 i uzyskania dyplomu – głównie w marcu 1972 r., który zorganizowano w dniach 3-4.06.2022 r. w Hotelu Polonez w Krakowie.

Komitet Organizacyjny tych zjazdów na przestrzeni lat pracował w następującym składzie: Andrzej Skołyszewski (w l. 1987-97)/Rudolf Kenig (w l. 2002-22) – prezesi, Kazimierz Satora – skarbnik, Jerzy Kajtoch – sekretarz, a o rejestrację fotograficzną naszych spotkań dbali kol. Stanisław Malik, a obecnie kol. Wojciech Kosibowicz.

Wśród naszych koleżanek i kolegów są osoby, które uczestniczyły we wszystkich dotychczas zorganizowanych 9. jubileuszowych zjazdach koleżeńskich, a mianowicie: Zofia Łuklińska, Danuta Raczkiewicz i Kazimierz Satora (z sekcji MOC), Zygmunt Bucior, Wiesław Fudalej, Rudolf Kenig, Ryszard Łukawski i Stanisław Podwiński (z sekcji PPM), Joanna Bystricka, Elżbieta Czapla, Jerzy Kajtoch i Marek Tucharz (z sekcji GC) oraz Wincenty Likus i Andrzej Szydło (z sekcji MSS), niestety nie ma nikogo (z sekcji I-E).

3. Zaproszenie na Złoty Jubileusz

Nawiązując do bieżących okoliczności, w których – w naszym macierzystym Wydziale, zorganizowano Złoty Jubileusz 50-lecia ukończenia studiów na Wydz. Metalurgicznym AGH (1972-2022) przez rocznik absolwentów „Metalurgia’72”. Obchody te zaplanowano w dniach 3 i 4 czerwca 2022 w ramach oddzielnego programu.

Na obchody zaproszono wybranych Profesorów, którzy w dniu 3 czerwca 2022 roku uczestniczyli w obchodach Złotego Jubileuszu, tj. 50-lecia ukończenia studiów na Wydziale Metalurgicznym AGH przez grupę absolwentów „Metalurgia’72”, tj. w spotkaniu z Rektorem i władzami Uczelni – godz. 13:30 (Hotel Polonez, ul. Reymonta 15), po którym zaproszono ich na uroczysty obiad – godz. 14:30-16 (sala bankietowa Hotelu Polonez).

Lista zaproszonych oficjeli i gości obejmowała:

oficjele:

prof. Jerzy LIS                      – rektor AGH,

prof. Tadeusz TELEJKO       – prorektor AGH,                  

prof. Agnieszka KOPIA        – dziekan Wydziału,

dr hab. Łukasz RAUCH        – prodziekan Wydziału,

prof. Piotr CZAJA                 – prezes SW AGH,

dr Jerzy KICKI                      – wice prezes SW AGH,

p. Jarosław FALL                  – dyr. Drukarni FALL

————————————————————-

goście:

prof. Mirosław KARBOWNICZEK

prof. Jan KUSIŃSKI

prof. Andrzej ŁĘDZKI                    

prof. Janusz ŁUKSZA

prof. Jerzy PACYNA                       

prof. Maciej PIETRZYK                

Wśród zaproszonych oficjeli niestety byli nieobecni: prof. Jerzy Lis (zaszczycił nas swą obecnością tylko chwilowo) i prof. Agnieszka Kopia (całkowicie nieobecna), zaś wśród gości zaproszenia nie przyjęli: prof. A. Łędzki i prof. M. Pietrzyk.

W tym szczególnym spotkaniu z okazji Złotego Jubileuszu uczestniczyło 40 absolwentów z rocznika „Metalurgia’72”, reprezentujących następujące specjalności: PPM – 12 osób (30,7 % jej absolwentów), GC – 10 osób (20,6 %), MOC – 10 osób (29,4 %), MSS – 5 osób (29,4 %) i I-E – 3 osoby (20,0 %). Co ciekawe na to spotkanie przybyli – znaleźli się wśród nas po raz pierwszy od 50 lat koledzy: Zenon Baran (PPM), Zbigniew Giemza (MOC) i Andrzej Szymura (MOC), lub po długiej przerwie nawiązali ponowny kontakt: Jan Dachnowski (GC).

Inna grupa nieobecnych absolwentów – w ilości ok. 10 osób, ze względów okolicznoś-ciowych bądź zdrowotnych nie mogła uczestniczyć w naszym spotkaniu, pomimo iż większość z nich deklarowała chęć uczestnictwa w Złotym Jubileuszu.

3. Otwarcie spotkania rocznika absolwentów „Metalurgia’72”

Spotkanie otworzył kol. Rudolf Kenig[1], witając zarówno zaproszonych naszych dostojnych gości, jak i przybyłych jubilatów z rocznika absolwentów „Metalurgia’72”.

Natomiast prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – rektor AGH, niespodziewanie zaszczycił nas swoją obecnością i osobiście złożył nam gorące życzenia zdrowia, pomyślności i powodzenia w życiu rodzinnym. Zaapelował także byśmy nie tracili kontaktu ani z Alma Mater, ani między sobą.

Uhonorowanie przedstawicieli rocznika absolwentów „Metalurgia’72”

Członkowie rocznika „Metalurgia’72” postanowili – za zasługi w organizacji spotkań rocznicowych, uhonorować wybrane spośród siebie osoby, wręczając im kufle, z wygrawerowanym okolicznościowym napisem. Ten punkt spotkania prowadził dr. Wojciech Harabasz. Wśród wyróżnionych byli:
·         Rudek KENIG – prezes komitetu zjazdowego
·         Jurek KAJTOCH – sekretarz komitetu zjazdowego,
·         Kazek SATORA – skarbnik komitetu zjazdowego,
·         Wiesiek NOWAK – patron i inicjator wielu akcji charytatywnych wśród członków rocznika,
Wicek LIKUS – inicjator wielu akcji wz. kultywowania tradycji hutniczych, bard naszych spotkań zjazdowych.

Kufel z okolicznościowym napisem. Foto: W. Kosibowicz

Wręczenie adresów gratulacyjnych przedstawicielom rocznika absolwentów „Metalurgia’72”, uhonorowanym przez Stowarzyszenie Wychowanków AGH

Prof. Piotr Czaja – Prezes, i dr Jerzy KICKI – Vice prezes, w imieniu Stowarzyszenia Wychowanków AGH, wręczyli adresy gratulacyjne, przyznane wybranym przedstawi-cielom rocznika absolwentów „Metalurgia’72”.

Było to ich uhonorowaniem za wyróżniającą postawę w życiu zawodowym, godne reprezentowanie w środowisku hutników polskich postawy absolwenta naszej Alma Mater, podtrzymywanie tradycji i żywych kontaktów z innymi absolwentami rocznika, Wydziału lub Uczelni. Dyplomy wręczono osobom, które wyróżniły się w swym zawodowym życiu szczególnymi osiągnięciami, a piastu-jąc ważne stanowiska w uczelniach lub wielu ośrodkach przemysłowych, przyczynili się do podnoszenia prestiżu absolwenta naszej Alma Mater.

Adres gratulacyjny Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Foto: W. Harabasz

Adresem gratulacyjnym – przyznanym  przez Stowarzyszenie Wychowanków AGH, wyróżnieni zostali:

Absolwent o dorobku naukowym i zawodowym o zasięgu światowym:

dr Wojciech Harabasz – Jego prace uczyniły go szeroko znanym ekspertem w światowej inżynierii metali, został wybitnym specjalistą w zakresie kucia swobodnego i obróbki cieplnej odkuwek ciężkich ze stopów trudno-odkształcalnych, początkowo pracował w zespole Huty koncernu Thyssen GmbH w Hattingen, Niemcy, a ponadto zawodowo był dyrektorem technicznym Zakładów Kuźniczych VSG Hattingen, Stahlwerke Groeditz i Huty Poldi w Kladnie

Business na skalę światową:

Prezes Wiesław Nowak – właściciel firmy Novmar, specjalizującej się na światowym rynku w budowie dużych obiektów przemysłowych (firma zrealizowała dotąd  kontrakty w 49 krajach świata), filantrop, znany poeta i mecenas sztuki (Jego sylwetka i dorobek zawodowy firmy zostały scharakteryzowane w wydanej książce o AGH)

Dyrektorzy naczelni hut krajowych:

dr Andrzej Szydło – Huta Katowice

Czesław Skowronek – Huta Sędzimira

Stanisław Podwiński – Huta Andrzej

Wincenty Likus – Huta Stalowa Wola

Marian Pacanek – Huta Zawiercie

Świat nauki:

Ryszard Barcik – profesor i rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej

Zofia Łuklińska – docent Queen Mary University of London

Polityka i administracja:

Jerzy Bąkowski – prezydent Stalowej Woli

Ryszard Łukawski – prezydent Sosnowca

Rudolf Kenig – prezes i główny organizator spotkań zjazdowych, dyr. adm. Instytutu Metalurgii (1983-87) i z-ca dyr. adm. AGH (1987-89)

Osobowość wśród absolwentów rocznika „Metalurgia’72”:

dr Jerzy Kajtoch – współorganizator i kronikarz spotkań zjazdowych (1987-2022), dokumentator historii AGH – wydanej pod patronatem Prezesa W. Nowaka, którą opisał szczegółowo w wydanej z tej okazji monografii:

Po zakończeniu części oficjalnej spotkania, ogłoszono dwugodzinną przerwę podczas której część Jubilatów poszła na spacer by powspominać miejsca im szczególnie bliskie z okresu studiów w Alma Mater, zaś druga część podjęła dyskusje i wspominki z lat młodości.

Przed wieczorną częścią spotkania nasz kolega Prezes Wiesław Nowak zrobił nam wielką niespodziankę, fundując wszystkim Jubilatom na pamiątkę Złotego Jubileuszu okolicznościowy kufel zjazdowy.

Podczas wieczornego spotkania wiele naszych miłych Metalurżek i dostojnych Metalurgów wiodło długie i żarliwe rozmowy wspominkowe. Podczas tych wspomnień poruszano problemy zaistniałe zarówno jeszcze w czasach studiów na swoich specjalnościach, jak i wspominano własne sympatie, bądź antypatie w życiu prywatnym.

Długie dysputy przeplatano chóralnym śpiewem pieśni hutniczych – którym przewodził Wicek Likus, bard naszych spotkań, a tańcom i swawolom – inicjowanym przez DJ, nie było końca, nie zapominając przy tym o pamiątkowych ujęciach z przyjaciółmi z roku bądź specjalności.

Podsumowując spotkanie w 2022 roku, uczestnicy Złotego Jubileuszu, postanowili, by upoważnić zespół organizacyjny zjazdów do podjęcia zabiegów, zmierzających w kierunku przygotowania kolejnych zjazdów:

 • zwyczajnego – w okresie 2-letnim, poświęconego nowemu spotkaniu się na przełomie 2023/24 roku, by ponownie zobaczyć się i poznać nowy atrakcyjny zakątek naszego kraju,
 • specjalnego – w okresie 4-letnim, poświęconego spotkaniu się w czerwcu 2026 roku w murach naszej Alma Mater, by uczestniczyć w ponownym drugim już odnowieniu immatrykulacji, ale tym razem z okazji 60-lecia rozpoczęcia studiów.

Z uszanowaniem,

za Komitet Organizacyjny

Jerzy Kajtoch


[1] W l. 2002-2022 pełni obowiązki prezesa Komitetu Zjazdowego