Nadzwyczajny Zjazd Krajowy

Szanowni Delegaci, Koleżanki i Koledzy, Zarząd Główny Stowarzyszenia Wychowanków AGH uprzejmie zaprasza na posiedzenie Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego SW AGH które odbędzie się w piątek 18 czerwca 2010 roku w Gmachu Głównym AGH, s. 213 IIp.


a) w pierwszym terminie o godz. 11.30 (wymagana obecność co najmniej 50 % delegatów),
b) w drugim terminie o godz. 12.00 (bez względu na liczbę obecnych delegatów – zgodnie z  § 13 pkt 8  Statutu).

Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie Zjazdu
2. Uzupełnienie (wybór) prezydium Zjazdu, komisji skrutacyjnej i protokolantów
3. Sprawozdania Zarządu Głównego:
a) finansowe za rok 2008 i 2009
b) z działalności SW AGH w latach 2008 i 2009
4. Dyskusja
5. Przyjęcie przedstawionych przez Zarząd Główny sprawozdań
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski

Przewodniczący Zjazdu Krajowego
Jerzy Nowakowski
Przewodniczący SW AGH
Stanisław Mitkowski