Jubileusz 65-lecia SWAGH

W grudniu 2010 roku minęło 65 lat od powołania do życia Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Założycielom Stowarzyszenia przyświecał cel utrzymywania stałej więzi Wychowanków z Uczelnią, a ponadto pielęgnowanie przyjaźni absolwentów, kultywowanie tradycji górniczych i hutniczych, ochrona interesów zawodowych i pomoc materialna dla członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin. Celom tym Stowarzyszenie pozostaje wierne do dziś. W swej działalności cieszy się uznaniem i pomocą władz Uczelni oraz życzliwością kierujących polskim przemysłem.65-lecie Stowarzyszenia Wychowanków AGH nie może obyć się bez spotkania absolwentów i naszych Wychowawców, bez refleksji nad przeszłością i przyszłością  naszej Uczelni, bez sentymentalnego powrotu do naszej Alma Mater. Rozsyłamy więc wici o Jubileuszowej Konferencji Naukowej pod hasłem:

„Rola Stowarzyszenia Wychowanków AGH w integracji Uczelni z Wychowankami i Przemysłem”

Konferencja odbędzie się 22 października 2010r.

Pełna informacja o Jubileuszu pod przyciskiem po lewej stronie.