Złote Dyplomy po raz pierwszy

W dniu 3 września 2022 roku w auli AGH odbyła się piękna uroczystość wręczenia „Złotych dyplomów” absolwentom AGH, którzy swoje studia ukończyli 50 lat temu. Rozradowana grupa wspaniałych Seniorów rekrutowała się spośród absolwentów Wydziału Górniczego z dwóch lat 1971 i 1972. Ci pierwsi nie organizowali spotkania w zeszłym roku ze względu na pandemię. Opóźniając swój Jubileuszowy Zjazd  – tym sposobem weszli do historycznej grupy, która zainaugurowała tę koleją cykliczną uroczystość dla wychowanków – upamiętniającą ukończenie studiów i uzyskanie upragnionego dyplomu AGH.

Zorganizowanie takiej uroczystość było odpowiedzią Stowarzyszenia Wychowanków AGH na liczne zapytania absolwentów o upamiętnienie tego ważnego wydarzenia, podobnie jak upamiętnia się w AGH rozpoczęcie studiów – uroczystością zwaną: „Złote indeksy”

Jubilaci otrzymali złoty dokument potwierdzający fakt uzyskania dyplomu przed 50 laty. Numer pierwszy potwierdzenia przypadł panu Wojciechowi Babś, który otwiera – mamy nadzieje – długą listę wychowanków ponownie dyplomowanych.

Żywimy nadzieje, że uroczystość ta wejdzie na stałe do kanonu imprez organizowanych corocznie przez Stowarzyszenie Wychowanków AGH.

Uroczysty Zjazd Jubileuszowy rozpoczęła recepcja w pawilonie A-0, gdzie jak zwykle przy takich okazjach identyfikatory osobowe były bardzo przydatne.

Punktualnie o godz. 11.00 przy dźwiękach fanfar do auli wkroczył orszak rektorski. JM Rektora reprezentował Prorektor ds. Współpracy prof. Rafał Wiśniowski. W orszaku uczestniczył także Prezes Stowarzyszenia Wychowanków AGH prof. Piotr Czaja oraz profesorowie zaproszeni bezpośrednio przez komitety organizacyjne spotkań Jubileuszowych. Wśród zaproszonych byli: obecny Dziekan Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu – prof. Mariusz Łaciak, oraz prof. Bronisław Barchański i prof. Wiesław Kozioł.

W auli wyznaczone przez organizatorów miejsca zajęli:

  • absolwenci rocznika 1971 – 37 osób,
  • absolwenci rocznika 1972 – 43 osoby,
  • absolwenci rocznika 1982 – 27 osób – (świętowali jubileusz 40-lecia dyplomu).
(fot. Pobóg-Ruszkowski W.)

W powitaniu i przemówieniu Rektora znalazło się wiele ciepłych słów pod adresem Jubilatów. Były informacje o dzisiejszej AGH oraz niektóre wspomnienia sprzed pół wieku.

W przemówieniu okolicznościowym Prezesa Stowarzyszenia Wychowanków prof. Piotra Czai znalazły się słowa pamięci o tych co odeszli, oraz kilka informacji związanych z obecną sytuacją przemysłu wydobywczego oraz kondycji i problemów dzisiejszego Wydziału Górniczego występującego pod nową nazwą: Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami. Zebrani zobaczyli poniższy wykres obrazujący w liczbach historie uczelni i Wydziału Górniczego w ostatnim półwieczu.

W przemówieniu były też wzruszające wspomnienia studenckich czasów, podziękowania i życzenia dla Jubilatów, oraz zachęta do dalszej współpracy ze Stowarzyszeniem Wychowanków. W Jubileuszowy nastrój uczestników wprowadził wiersz „Po 50 latach”  ś.p. Janusza Bajorskiego (członka koła „Górnicy-73”), zacytowany przez mówcę.

Prof. Piotr Czaja skierował do zebranych między innymi te słowa:

(….) Nie zamartwiajmy się tym, że skronie ozdobił nam srebrny szron, że siły już nie te i czasem pamięć zawodzi, ale przyjmijmy to wszystko z radością. Wykonaliśmy naszą pracę wzorowo teraz pora na obiecany nam po dobrych zawodach i pięknym biegu „wieniec laurowy”. Niech wszystkie wydarzenia wokół nas zdobią  w kolorową szatę naszą – oby jak najdłuższą – „jesień życia”.

Aby wystąpienie zakończyć radosnym pozdrowieniem:

Niech żyją górnicy
Niech żyją górnicy rodem z AGH

Pozdrawiam wszystkich serdecznie

Szczęść Boże

W zasadniczej części uroczystego spotkania Wychowankowie złożyli ślubowanie Absolwenta, a następnie Rektor Prof. Rafał Wiśniowski w asyście Dziekana prof. Mariusza Łaciaka i prof. Piotra Czai  wręczyli zebranym „Złote dyplomy” wraz z życzeniami i gratulacjami.

Wykonano też pamiątkowe zdjęcia wszystkich dyplomowanych grup.

Po wręczeniu „Złotych dyplomów” odśpiewano radośnie tradycyjne polskie „100 lat”, a następnie głos zabrał Prof. Bronisław Barchański, który zwrócił uwagę na dwa istotne wydarzenia z roku 1972.

Były to dwa odejścia:  wielkiego uczonego i rektora AGH prof. Walerego Goetla, którego rok obecnie obchodzimy w AGH oraz prof. Bolesława Krupińskiego – twórcy polskiej szkoły projektowania kopalń oraz twórcy Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowych Kongresów Górniczych.

W imieniu dyplomowanych wystąpił dr Jerzy Kicki – redaktor naczelny pisma Vivat Akademia, który podziękował Władzom Uczelni i Stowarzyszenia za stwarzanie warunków dla rozwijania kontaktów Wychowanków ze swoją Alma Mater.

Po odśpiewaniu studenckiej pieśni „Gaudeamus Igitur” uroczystość przeniosła się do holu głównego pawilonu A-0, gdzie tradycyjnie pod Staszicem wykonano pamiątkowe zdjęcia.

Po pamiątkowych fotografiach poszczególne grupy Absolwentów kontynuowały swoje zjazdy na uroczystych obiadach i radosnym biesiadowaniu.

Wszystkim jubilatom serdecznie gratulujemy i na dalsze lata życzymy wspaniałej jesieni życia,  wielu radosnych spotkań w swoim „studenckim gronie”  i częstych odwiedzin w uczelni.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich organizatorów tegorocznego spotkania z okazji „ Złotych dyplomów”:

  • Panu Lucjanowi Głąbowi (r. 1971),
  • Pani prof. Barbarze Jabłońskiej- Firek (r.1971),
  • Panu prof. Włodzimierzowi Roszczynialskiemu (r. 1971),
  • Panu Wojciechowi Borkowskiemu (r. 1972),
  • Pani dr Czesławie Ropie (r.1972),
  • Panu Ryszardowi Żmigrodzkiemu (r. 1972),
  • Panu Stanisławowi Staszewskiemu (r. 1982).

Najserdeczniejsze podziękowania kierujemy przede wszystkim do pań: Teresy Nosal i Pauliny Lichoń z biura Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

Zapraszamy wszystkich potencjalnych uczestników przyszłorocznych celebracji czyli wszystkich absolwentów z roku 1973 do zapoznania się z tą uroczystością na stronie  internetowej Stowarzyszenia: https://swagh.agh.edu.pl/?page_id=5357 oraz zgłaszania się już do biura Stowarzyszenia celem dobrego  przygotowania uroczystości. Wstępny plan przewiduje, że będzie ona miała miejsce w piątek – 8 września 2023 r.

Serdecznie zapraszamy!

Prof. Piotr Czaja

Prezes Stowarzyszenia Wychowanków AGH